• skriv ut
  • bokmärke

HÅLLBARHETSRAPPORT 2015

En väg till ständig förbättring

Dokumentets syfte

Lavazza har utvecklats mycket under de senaste åren och blivit mer och mer känt som en viktig global spelare. Idag är vi världens sjätte största kafferostare, där 50% av omsättningen genereras utanför Italien.


Ladda ner hållbarhetsrapporten i pdf-version

Eller se online vår interaktiva version med extra innehåll.
Skrivbordet: vi rekommenderar att använda Firefox , Chrome eller Internet Explorer 11.
iPad & Tablet: passar för skärmar med högupplösning

En stor internationell grupp, som arbetar för kvalitet och excellens som utmärker oss sedan över 120 år tillbaka.

Allt detta utan att glömma vilka vi är och var vi kommer ifrån, vilka värden som styr oss, platser där företaget grundats, respekt för vårt folk, vårt engagemang och våra färdigheter tillåter oss att uppnå allt ambitiösare mål. I början av 2017 flyttade vi till Lavazzas nya Huvudkvarter som byggts i närheten av de platser där företaget grundades, i en stad, Torino, som alltid varit en smedja för innovationer och ändringar.

Denna flyttning som också är ett tillfälle för att skapa en större acceleration mot en allt hållbarare hantering, som är integrerad och innovativ för vårt företag: från den mer effektiva användningen av energidrivande konsumtion och utrymmen , till flexibiliteten i de dagliga aktiviteternas organisation, från en allt bättre fördelning av informationen till ett samarbete som förenklas av de digitala teknologierna, från en reducerad användning av papper till en mer effektiv kommunikation både inom företaget och med våra interessenter. 

 

Initiativen kring det nya Huvudkvarteret representerar ett konkret exempel på den hållbarhetsstrategi vi använder oss av, och som för oss är ett sätt att vara och ett tillfälle att integrera i alla våra handlingar.

Denna rapport är en en berättelse om ett ett fantastiskt år hos Lavazza, en historia som tar sin början i och med en rad "speciella" händelser som kännetecknade år 2015 – Lavazza var det Officiella kaffet i Italien-paviljongen på Expo 2015. Vi presenterade just förra året företagets första Hållbarhetsrapport, lanserade den komposterbara kapseln, och satte den första rymdespressokapseln i omloppsbana. Parallellt därmed stöddes kulturen tack vare viktiga partnerskap med Guggenheim-museet i New York och Musei Civici Veneziani i Venedig, samt den stora internationella sporten genom att bli partner för de fyra tennisturneringarnas Grand Slam. Året avslutades med ett av de viktiga målen i vår företagsvision, det vill säga att uppmärksamma och ta hand om vårt folk. 

En historia av vikt och som inger förtroende, men även med vision och drivkraft mot en framtid rik på utmaningar och tillfällen. 

Alberto Lavazza

Styrelseordförande Luigi Lavazza S.p.A.

Hållbarhet är ett tema som hela världen måste konfronteras med, det är väsentligt för att driva företag idag, och alltmer i framtiden.

Ett tema som vi på Lavazza möter varje dag, genom att arbeta för att erbjuda våra konsumenter våra produkters bästa kvalitet. Vi är i själva verket medvetna om att våra konsumenter inte är de samma som för tio år sedan och att medvetenheten och uppmärksamheten växer hos dem om alla aspekter som rör kvalitet och värde på det de konsumerar, inklusive hållbarheten för produkten, produktionsprocesserna och företaget som producerar dem i sin helhet.

I ett moment där Lavazza åter håller på att bekräfta sin världsledande roll, tack vare en uppmärksam tillväxtpolitik på nyckelmarknaderna och med målinriktade förvärv, är vårt syfte att fortsätta särskilja oss genom att koncentrera oss på värden, tradition, kvalitet, förmåga att forska och förnya, med andra ord på Lavazzas unika särdrag. Just därför har vi under de senaste fyra åren mer än fördubblat investeringarna i Forskning och Utveckling, därför att vi är övertygade om att ena innovation och hållbarhet är nyckeln till framgång. 

Vi är medvetna om hur viktigt det är att sprida vår kaffekultur och förträffligheten i vårt italienska märke över hela värden.

Samtidigt är det avgörande för oss att samarbete med odlarna för att öka deras know-how, förbättra deras jordbrukstekniker, fältarbeta för att ge dem konkreta och lämpliga tekniker och instrument för att konfrontera klimatändringen, minska miljöeffekten av deras aktiviteter.

Den globala marknaden tvingar oss att växa, vi vill göra detta på ett identifierbart och värdemässigt sätt, genom att vid basen av vår tillväxt sätta det som har lett till att ett av våra italienska märken blivit förtroendeingivande utrikes: en vision som dialektiskt enar tradition och innovation, med respekt för vårt folk och våra konsumenter i hela världen. 

Antonio Baravalle

Verkställande Direktör Luigi Lavazza S.p.A