• skriv ut
  • bokmärke

¡Tierra! var Lavazzas första oberoende företagsansvarsprojekt som tog sig uttryck i en produkt – nu en hel serie produkter – som ger högsta kvalitet och fortsätter att utvecklas.

Projektet ¡Tierra!  startade 2002, och den första fasen berörde tre samhällen i Peru, Honduras och Colombia. Den andra fasen, som startade 2010, innefattar Indien, Brasilien och Tanzania. Båda faserna har ett gemensamt syfte:

•att förbättra levnadsförhållandena och den ekonomiska tillväxten i kaffeodlarsamhällena
•att förbättra beboeligheten i området
•att ta fram högkvalitativa produktionsmetoder som är allt mer ekologiska och lönsamma, genom nya odlingsmetoder och produktionsredskap, med större konkurrenskraft och oberoende som mål

För att uppnå dessa mål har många stegvisa förbättringar införts för att förenkla kaffeproduktionen och göra den mer effektiv. Bostäder, skolor och sjukhus har byggts eller byggts om, och mikroprojekt har upprättats.

Resultaten har varit mycket positiva och alla de inblandade har fått nytta av initiativen – först och främst de lokala samhällena, som har blivit helt självständiga producenter av grönt kaffe av högre kvalitet, men även företaget, samt alla kaffeälskare som nu kan njuta av två nya Lavazza-blandningar som kombinerar hållbarhet med ett förträffligt kaffe.

2005 fick de tre samhällena som var med i projektets första fas en Rainforest Alliance-certifiering.