• Skriv ut
  • bokmärke
¡Tierra! projektet

¡Tierra! är namnet på Lavazzas hållbarhet- och samhällsansvarsprojekt. Tierra projektet startades 2002 för att förbättra de sociala och miljörelaterade villkoren och produktionsmetoderna i de små kaffeodlarsamhällena. Projektet tar sig uttryck i en produktserie med samma namn innehållande hållbart kaffe av högsta kvalitet. Tierra Projektet genomförs av Lavazza-stiftelsen, som är en ideell välgörenhetsorganisation, som sedan dess start, främjat och understött över 3000 kaffeodlare i 14 länder.

Den första fasen i Tierra Projektet berörde tre samhällen i Peru, Honduras och Colombia. Den andra fasen i projektet, som startade 2010, innefattar Indien, Brasilien och Tanzania. Båda faserna i projektet har som gemensamt syfte att:

Foförbättra levnadsförhållandena i kaffeodlarsamhällena och öka den ekonomiska tillväxten. oförbättra beboeligheten i dessa områden ota fram högkvalitativa produktionsmetoder som är allt mer ekologiska och lönsamma för odlarna

För att uppnå dessa mål har många stegvisa förbättringar införts för att förenkla kaffeproduktionen och göra den mer effektiv. Bostäder, skolor och sjukhus har byggts eller byggts om, och mikroprojekt har upprättats. Resultaten har varit mycket positiva, och alla områden som är med i Tierra projektet har fått nytta av initiativen. Först och främst de lokala samhällena, som har blivit helt självständiga producenter av grönt kaffe av högre kvalitet, men också alla kaffeälskare, som nu kan njuta av hållbart kaffe från Lavazza. År 2005 fick de tre samhällena som var med i projektets första fas en Rainforest Alliance-certifiering.

14 länder i 3 kontinenter och över 3000 kaffeodlare är involverade i Tierra projektet, sedan starten 2002.
Honduras 2002-2010 Perù 2002-2009 Colombia 2002-2009 Brazil PÅGÅENDE SEDAN 2009
Indien PÅGÅENDE SEDAN 2011 Vietnam 2013-2014 Etiopien PÅGÅENDE SEDAN 2013 Tanzania PÅGÅENDE SEDAN 2010
PHOTOGALLERY