Valeria Mosca

Valeria Margherita Mosca är kock och grudare för Wood*ing Wild Food Lab, världens första matlaboratorium som undersöker och katalogiserar användningen av vilda livsmedel för mänsklig konsumtion. Hon deltar i många internationella konferenser i ämnet, och är konsult för flera haute cuisine-institutioner världen över. Hon arbetar nära olika organisationer som är inblandade i forskning kopplad till miljön och hållbar mat, såsom Mountain Wilderness, ERSAF, Legambiente och Nordic food lab. Hon är också författare till boken "Wild Mixology", utgiven av Mondadori, där gastronomiska tekniker tillämpas på mixologi och där drycker skapas genom att endast använda vilda, inhemska växter. Innovativa tekniker används sedan för att arbeta med, och bevara, dem. Hösten 2017 lanserade hon baren Wood*ing i Milano, den första baren i världen där både maträtter och cocktails uteslutande grundar sig på vilda, ätbara livsmedel. 

”Wood*ing – wild food lab är ett laboratorium där det forskas och experimenteras med vilda, ätbara växter för konsumtion och näring. Vi studerar, samlar, katalogiserar, analyserar och experimenterar med vilda växter, eller de delar av dem som anses vara ätbara och lämpliga för mänsklig användning. Vi undersöker hur man använder dem, hur man skapar produkter av dem och hur man konserverar dem. Den vilda maten som finns i våra ekosystem är en viktig kulinarisk och kulturell resurs, vars existens nästan inte ger någon påverkan på vår planet. Detta koncept är lätt att glömma, eftersom vi är vana att skaffa det vi äter från hyllorna i en matbutik eller från en restaurangmeny. Där är tillgängligheten omedelbar och ingen uppenbar ansträngning behövs för produktionen. Att se möjligheten att använda naturligt förekommande livsmedel driver oss till att vilja öka kunskapen och studera växtvärlden, vilka växter som finns tillgängliga och hur man kan använda dem. Vi närmar oss etnobotanikområdet och genererar en förståelse för det komplexa sätt i vilket mat är kopplat till vår existens, jordens välmående och dess jämvikt. Vi utövar vår forskning med stor omsorg och respekt för ekosystemen, i strävan efter LIVSKRAFTIG och GENUIN livsmedelshållbarhet som går längre än ekologiskt, bortom nollkilometer, och vars sammansättning kombinerar den kulturella identiteten av platser och tider i nutid och dåtid. Vi ser även till vår sociala historia samt vikten av vårt lands naturliga biologiska mångfald och de gamla traditionerna bundna till vår kultur. Insamling av växter, frukter, frön och rötter samt forskning om tidigare hantverkares kulinariska tekniker och den biologiska mångfalden hos våra gamla grödor, ger en oändlig databas över inhemskt genetiskt material, organismer, kulturella metoder och idéer. En databas som samtidigt kan skydda vår identitet i sin starkaste och mest autentiska form och som genom sin rikedom kan göra det möjligt med kulinariska experiment på hög nivå, för att skydda miljön.”

Valeria Mosca vid Milano Food Week 2018

De andra kockarna

Ferran Adrià
SE BIOGRAFIN

Carlo Cracco
SE BIOGRAFIN

Massimo Bottura
SE BIOGRAFIN