Hållbarhetsrapport
En väg av fortlöpande förbättring.

 

 

2018 års hållbarhetsrapport är det huvudsakliga verktyget för att kommunicera de årliga resultaten av Lavazzas hållbarhetsarbete till företagets intressenter och innehåller flera nya element jämfört med tidigare upplagor. I år omfattar rapporten ytterligare internationella Lavazza-företag, med syftet att förbereda ett rapporteringsdokument som är giltigt på koncernnivå under de närmaste åren. Detta år innehåller rapporten dessutom en djupgående del med titeln ”Good News” (goda nyheter): ett avsnitt som berättar fyra historier med positiva utfall som relaterar till projekt som har genomförts med anknytning till målen för hållbar utveckling som är viktiga för företaget.


Precis som i fjol fortsätter Lavazza att visa sitt engagemang för de globala målen för hållbar utveckling och har förnyat sitt medlemskap i Global Compact

 • 24

  projekt som stöds av Lavazza-stiftelsen

 • 17

  länder där Lavazza-stiftelsen stöder projekt

 • +94 000

  personer som direkt gynnas av projekten

 • 67

  förmånstagare i 6 länder från utbildningsprogrammet A Cup of Learning

”Genom att alltid blicka framåt kan man inte undgå att vilja skapa den bästa möjliga världen för våra barn”

ALBERTO LAVAZZA, PRESIDENT LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 80%

  icke-kaffeinköp från lokala leverantörer

 • 100%

  elektrisk energi från förnybara källor på de italienska och franska produktionsanläggningarna och i företagsförvaltningen

 • -14%

  INDIREKTA UTSLÄPP FÖR ELEKTRICITET

 • 4144,23kg

  CO2-utsläpp som undvikits tack vare samåkning inom företaget

”Om vi följer ramverket i 2030-agendan kan våra nuvarande och framtida planer svara på de 17 målen för hållbarhetsutveckling och alla aktieägare kan medverka”

ANTONIO BARAVALLE, VD LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Lavazza-kalendern för 2018, vår första konstnärliga representation
av de 17 målen för hållbarhetsutveckling kring civilsamhället, gav oss
frågan: ”2030: Vad gör du?” Idag svarar vi med ”Ett mål i varje kopp”,
titeln för denna
Hållbarhetsrapport som är den första där Lavazza avslöjar sitt
åtagande kring de 17 målen för hållbarhetsutveckling.

LADDA NER 2018 ÅRS HÅLLBARHETSRAPPORT

Tidigare rapporter

Här är en lista över tidigare års hållbarhetsrapporter som ni kan hämta och läsa.

LADDA NER 2017 ÅRS HÅLLBARHETSRAPPORT