Hållbarhetsrapport
En väg av fortlöpande förbättring.

 

 

Lavazza använder denna hållbarhetsrapport som ett sätt att kommunicera våra hållbarhetsmål till våra aktieägare.

 

2017 års hållbarhetsrapport innehåller nya innovationer som inte varit med i tidigare versioner. Lavazza vill upplysa om vårt åtagande mot målen för hållbarhetsutveckling och vår efterlevnad av Global Compact-initiativet. Rapporten utgör kommunikationen av våra framsteg. I samband med företagets pågående internationalisering innehåller 2017 års rapport dessutom data från 10 utländska företag inom koncernen. 

 • 20

  projekt som stöds av Lavazza-stiftelsen

 • 15

  länder där Lavazza-stiftelsen stöder projekt

 • 90 000

  personer som direkt gynnas av projekten

 • 10millions

  nya kaffeplantor planterade i Dominikanska republiken och Haiti (2014-2017)

”Genom att alltid blicka framåt kan man inte undgå att vilja skapa den bästa möjliga världen för våra barn”

ALBERTO LAVAZZA, PRESIDENT LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 82%

  icke-kaffeinköp från lokala leverantörer

 • 100%

  elektrisk energi från förnybara källor på de italienska och franska produktionsanläggningarna och i företagsförvaltningen

 • LEED

  LEED Platinum-certifiering för vårt nya Nuvola-huvudkontor

 • 3 593%

  CO2-utsläpp som undvikits tack vare samåkning inom företaget

”Om vi följer ramverket i 2030-agendan kan våra nuvarande och framtida planer svara på de 17 målen för hållbarhetsutveckling och alla aktieägare kan medverka”

ANTONIO BARAVALLE, VD LUIGI LAVAZZA S.P.A.

Lavazza-kalendern för 2018, vår första konstnärliga representation
av de 17 målen för hållbarhetsutveckling kring civilsamhället, gav oss
frågan: ”2030: Vad gör du?” Idag svarar vi med ”Ett mål i varje kopp”,
titeln för denna
Hållbarhetsrapport som är den första där Lavazza avslöjar sitt
åtagande kring de 17 målen för hållbarhetsutveckling.

LADDA NER 2017 ÅRS HÅLLBARHETSRAPPORT

Tidigare rapporter

Här är en lista över tidigare års hållbarhetsrapporter som ni kan hämta och läsa.

LADDA NER 2016 ÅRS HÅLLBARHETSRAPPORT