Hållbarhetsrapport
En väg av fortlöpande förbättringHållbarhetsrapporten är Lavazzas kommunikationsverktyg för de årliga resultaten av företagets hållbarhetsarbete till sina intressenter. Sammanställningen av hållbarhetsrapporten är resultatet av samarbetet mellan alla företagsavdelningar och kommer under de närmaste åren att bli instrumentet för att övervaka och utvärdera den sociala och miljömässiga prestationen för hela Lavazza-koncernen på en global nivå.


 • 17,7mln €

  investerat i hållbar utveckling (under treårsperioden 2014–2016)

 • 21

  Lavazza-stiftelsens projekt (år 2016)

 • 60.000

  producenter som deltar i Lavazza-stiftelsens projekt (år 2016)

 • 9.751

  analys av grönt kaffe (år 2016)

”Lavazza som är ett alltmer internationellt företag vill behålla sitt engagemang för verksamhetens hållbarhetsarbete. Detta görs dels genom att fokusera på välbefinnandet hos gruppens anställda, dels genom att ge ökat och fortlöpande stöd till stiftelsens initiativ i kaffeproducerande länder.”

ALBERTO LAVAZZA, PRESIDENT LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • - 12%

  specifik elförbrukning (under treårsperioden 2014–2016)

 • - 8%

  total specifik elförbrukning (under treårsperioden 2014–2016)

 • - 14%

  avfall per ton producerat kaffe

 • 100%

  kvalitetskontroll av bearbetade partier

”Engagemanget för vår roll som marknadsledare sammanfaller med vad våra kunder ber oss om: att erbjuda en produkt av högsta kvalitet, erhållen med pålitliga, säkra, reproducerbara processer som respekterar behoven hos både människor och miljö.”

ANTONIO BARAVALLE, VD LUIGI LAVAZZA S.P.A.

 • 99%

  fast anställda i Italien

 • 41.790kg

  återvunnet papper 2016 under flytten till de nya lokalerna

Lavazza har organiserat innehållet i sin hållbarhetsrapport för 2017 i enlighet med G4-riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Året som vi går igenom i den här rapporten från 2016 är mycket betydelsefullt. Det finns en stark vision och allt är nära kopplat till händelser som rör innovation, kultur, sport, mat och hållbar utveckling. Viktigast av allt är förhållandet med Terra Madre och Slow Food, med vilka vi firade 20 år av partnerskap.

LADDA NER 2017 ÅRS HÅLLBARHETSRAPPORT