1 000 dagar att le
Små gester kan göra stor skillnad.
Lavazza bekämpar undernäring i Indien, och involverar föreningar och institutioner för att förändra ödet för tusentals barn.
Utmaningen

Lavazza-stiftelsen stödjer Rädda Barnen i kampen mot undernäring i Indien genom ”1 000-dagarsmetoden”.

De åtgärder som utförs under graviditetens 270 dagar och de första 730 dagarna (två år) av barnets liv är grundläggande, eftersom undernäringen och de sjukdomar som uppkommer under denna period kan orsaka skador som försämrar en hälsosam fysisk och psykisk tillväxt.

Målen
Att bekämpa undernäring genom 1 000-dagarsmetoden.

Att involvera civilsamhället för opinionsbildning med institutioner.

Att främja tillgång för alla till mödra-/barnhälsovård samt näringsrådgivning.
Svaret

Genom International Coffee Partners har Lavazza-stiftelsen stött ett projekt som syftar till att skapa 21 jordbruksorganisationer, ekonomiska besparingar och finansieringsalternativ.

Dessutom har det bidragit till 15 organisationer där producenterna får utbildning om kaffekvalitet och marknadstillträde och således får verktyg för att öka sina vinster och förbättra sina levnadsvillkor.