Arbetet mot att bli ett välfungerande företag
Hur man ökar arbetseffektiviteten hos kaffeproducenter i norra Tanzania.
Utmaningen

Jordbrukssystemens produktivitet i Tanzania är för låg för att ge tillräckliga nivåer för inkomst och livsmedelssäkerhet, liksom investeringsmöjligheter i företag.

Småbönder står inför utmaningar som otillräckligt bördig jord, klimatförändringen, tillgång till aktuell information och stödtjänster för jordbruket.

Det är också brist på välskötta professionella odlarorganisationer och bönderna har inte de entreprenörskaps- och jordbruksfärdigheter och kunskaper som behövs för att gå från ett livsuppehållande jordbruk till mer konkurrenskraftiga entreprenörsnivåer.

Målen
Att förbättra försörjningen för 10 000 små kaffeproducenter

Att förbättra producenternas konkurrenskraft genom att skapa landsbygdsorganisationer

Att öka produktiviteten och kaffets kvalitet genom hållbar användning av naturtillgångar och familjeresurser

Svaret

Lavazza-stiftelsen fokuserar på att, i samarbete med stiftelsen Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), förbättra jordbrukarnas färdigheter och deras organisationsstrukturer, för att kunna erbjuda dem rätt verktyg för att bli alltmer konkurrenskraftiga på marknaden.

Projektåtgärder avser hela värdekedjan: från produktion till marknadsföring, inklusive centrala frågor som livsmedelssäkerhet, diversifierad produktion, anpassning till klimatförändringen samt frågor för att stärka kvinnornas roll och skapa möjligheter för ungdomar.