De nya kaffeområdena
Lavazza-stiftelsen har genom International Coffee Partners engagerat sig i områden i Peru där kaffeproduktionen fortfarande är något nytt och där det fortfarande finns mycket att göra.
Utmaningen

Regionerna i norra Peru är relativt nya områden för kaffeproducenter.

Många bönder har bosatt sig i dessa områden som ett resultat av regeringsprogram som har uppmuntrat användningen av dessa marker för kaffeodling.

Även om det är en möjlighet, finns det även flera utmaningar på grund av den låga nivån av organisation samt tekniskt och ekonomiskt stöd. Till följd av detta är produktiviteten fortsatt låg, precis som producenternas inkomster.

Därutöver befinner sig odlarnas organisationer i sin tur i en svag situation och har ett stort avstånd till marknaden.

Målen
Att öka producenternas inkomster.

Att förbättra välbefinnandet för kaffeproducenternas familjer.

Att stödja en hållbar förvaltning av naturtillgångar.
Svaret

Lavazza-stiftelsen har samarbetat med International Coffee Partners och stödjer aktiviteter som stärker styrningen och ledningen av jordbrukarnas organisationer, vilket skapar öppna och välfungerande strukturer.

Projektet syftar också till att skapa en organisation som stödjer mikrofinansiering, strategiska affärskontakter och som kan erbjuda förmåner till sina medlemmar.