Ett betydelsefullt projekt för små producenter
Lavazza-stiftelsen har ett mål: att hjälpa små producenter att producera det bästa kaffet genom att stödja dem med information och fortlöpande utbildning.
Utmaningen

I Indien odlas 95 % av kaffet av små markägare, organiserade i små grupper med liten tillgång till information och till marknaden.

De tvingas stå ut med höga produktionskostnader och handskas med klimatförändringen utan att ha grundläggande kunskaper om hur de kan göra förbättringar.

Målen
Att förbättra levnadsstandarden för små producenter.

Teknisk utbildning för producenter.

Att skapa professionella färdigheter och samordning inom organisationer som omfattar de små bönderna.

Att förbättra marknadstillträdet.
Svaret

Lavazza-stiftelsen har utarbetat utbildningsmoduler för producenter som främjar produktionen av hållbart kaffe, sprider god lantbrukspraxis och teknisk kunskap, främjar säkerheten i arbetet och utbildar ledningen i jordbrukarorganisationer.