Förenade för en ny början med kaffe
International Coffee Partners och Lavazza inleder på plats en utbildningskurs i de mest bördiga och produktiva områdena i Trifinio-regionen
Utmaningen

I Trifinio (gränsområdet mellan Guatemala, El Salvador och Honduras) är kaffe den viktigaste inkomstkällan, ca 70 %, och runt 7 000 familjer i regionen är beroende av det för sin dagliga försörjning. Men trots kaffets viktiga ekonomiska och miljömässiga roll i området, utnyttjas inte odlingen till sin fulla potential.

Målen
Att skapa värde genom introduktion av moderna, ändamålsenliga och effektiva produktionsmetoder.

Att utbilda företagare genom att förstärka de associativa och kooperativa strukturerna.

Att stödja unga människor i utvecklingen av deras professionella karriär.

Svaret

Lavazza-stiftelsen har tillsammans med International Coffee Partners bidragit till organiserade utbildningsseminarier inom agronomi och finans, samtidigt som de främjar anpassning till klimatförändring.

Dessutom har medel satts åt sidan för att skapa processer för att minska föroreningar och för att förbättra kaffekvaliteten.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt ungdomar genom Generaciones-projektet, som gör det möjligt att anordna yrkesutbildning för ungdomar i området, så att de kan utveckla egna entreprenörsverksamheter på plats.