Förnyelse genom kaffe
Hur man förbättrar lokalt kunnande och återställer hopp för lokalsamhällena i Guatemala.
I samarbete med Verdad y Vida.
Guatemala
Samhället San Lucas Chiacal
Utmaningen

Det lilla samhället San Lucas Chiacal i Guatemala omfattar en liten grupp av 130 familjer, mestadels kvinnor som arbetar inom jordbruk och snickeri.

Tidigare var majoriteten av invånarna av Maya Pop'omchì-etniciteten inblandade i en intern konflikt som ledde till att många förlorade sina liv och att deras marker förstördes.

Nu behöver den här gruppen, som ägnar sig åt en hantverksmässig odling av högkvalitativt kaffe, tekniskt stöd, utbildning och assistans för att hjälpa till att marknadsföra produkten på bästa sätt.

Målen
Att utbilda deltagarna i effektiv produktion och marknadsföring.

Att stärka föreningen genom organisatoriskt och logistiskt stöd.

Att skapa partnerskap med liknande lokala och regionala organisationer.

Svaret

Lavazza-stiftelsen stödjer, i samarbete med föreningen Verdad y Vida, en grupp av 20 Maya Pop'omchì-kvinnor i deras ambitiösa projekt: produktion och marknadsföring av kaffe som odlas i deras samhälle, San Lucas Chiacal.