Innovation mot klimatförändring
Betydelsen av utbildning på fältet för små producenter i Vietnam.
I partnerskap med Olam och ISLA (Initiative for Sustainable Landscapes).
Vietnam
Dak Lak-provinsen
Utmaningen

Kaffeproduktionen möter många utmaningar. Klimatförändringen är en av de största utmaningarna och har negativ inverkan på kvalitet och produkttillgång. I Vietnam har en plötslig klimatförändring – rikligt med regn utanför den vanliga regnsäsongen och perioder av långvarig torka – blivit ett verkligt problem som påverkar 1 245 små lokala producenters produktion och arbete.

Målen
Att förbättra effektiviteten i bevattningssystemen.

Att minska produktionsrelaterade gasutsläpp.

Att skapa lösningar för att hantera klimatförändringen.

Svaret

Lavazza-stiftelsen ger tekniskt bistånd och utbildning till små vietnamesiska producenter genom Farmer Field School-metoden. I programmet testas jordens egenskaper för att identifiera vilket gödsel som bör användas. Innovativa bevattningssystem utformas och skuggande träd planteras för att skydda kaffet mot alltför kraftig solexponering eller plötsligt regn.