Lär för att utvecklas
Lavazza-stiftelsen är engagerad i att hjälpa små producenter i ett avlägset område av Brasilien, för att främja den kaffebaserade ekonomin och stoppa utvandringen av unga människor, ge dem ett yrke och ett område att bo i.
Utmaningen

Små kaffeproducenter i Minas Gerais möter betydande svårigheter med att skörda kaffe, på grund av ineffektivitet i produktion och isolering vid bearbetningen.
Följden är en produkt som håller låg kvalitet och som säljs för ett pris som ligger under genomsnittspriset.

Detta problem, i kombination med bristen på kunskap och entreprenörskap samt de höga produktionskostnaderna gör att kaffeproduktionen ses som en aktivitet som ger en väldigt låg vinst, vilket gör att unga människor överger trakten.

Även om det är en möjlighet, finns det även flera utmaningar på grund av den låga nivån av organisation samt tekniskt och ekonomiskt stöd. Till följd av detta är produktiviteten fortsatt låg, precis som producenternas inkomster.

Därutöver befinner sig odlarnas organisationer i sin tur i en svag situation och har ett stort avstånd till marknaden.

Målen
Att bidra till att öka kaffeproducenternas inkomst i Minas Gerais.

Att förbättra marknadstillträdet.

Att anpassa till klimatförändringen
Svaret

Genom sin insats är Lavazza-stiftelsen engagerad i att organisera jordbrukare i kollektiva organisationer, stärka och förbättra styrning, ledning och drift. Inom organisationer kan producenterna lära sig begrepp som hjälper dem i både produktionen och i affärer.