”Lära genom att göra”-kaffet
Lavazza stödjer etiopiska kaffeproducenter för att de ska lära sig hur man använder olika metoder för produktion och förvaltning som är bättre anpassade till sammanhanget, för att till slut utvecklas tillsammans.
Utmaningen

I Etiopien står kaffeproducenter inför många problem som har att göra med familjernas låga levnadsstandard, den individuella utvecklingen av jordbruksverksamhet och ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna.

Utöver det, finns det en ineffektivitet på marknaden och en brist på lagringsmetoder.

Målen
Att förbättra produktion och jordbruksförvaltning.

Tillgång till väsentliga tjänster och marknader.
Svaret

Lavazza-stiftelsen stödjer ett projekt som använder Farmer Field School-metoden, en empirisk metod som gör det möjligt för jordbrukarna att förstå hur de kan förbättra kaffeproduktionen och kvaliteten på ett hållbart sätt.

Projektet stödjer också jordbrukarnas organisationer för att förbättra deras tillgång till tjänster och marknaden.