Odla bättre för att leva bättre
Lavazza-stiftelsen arbetar i olika områden i Uganda för att hjälpa befolkningen att optimera sina ansträngningar i odlingen av kaffeplantans mest värdefulla frukt.
Utmaningen

Under de senaste tio åren i Uganda har kaffehandeln kommit att utgöra 20 % av nationalinkomsten.

Trots befolkningens anmärkningsvärda kaffeberoende, fortsätter jordbruket att vara dåligt utvecklat på grund av otillförlitliga och ineffektiva metoder, vilket leder till ett lågkvalitativt kaffe.

Målen
Att förbättra livskvaliteten för böndernas familjer.

Att stärka kvinnornas ställning längs produktionskedjan.

Att överföra kunskap, färdigheter och motivation till 6 000 bönder, en nödvändighet för att kunna ta i bruk en serie hållbara metoder och förbättra skörden.
Svaret

Lavazza-stiftelsen stödjer ett projekt som lär ut god lantbrukspraxis till bönder, också med tanke på klimatförändringen och stödjer dem även med koordination och utbildningsverksamhet.