Odlingen av kaffe för familjens bästa
Utmaningen

Förutom att vara födelseplatsen för Robustakaffe, har också Uganda den yngsta befolkningen i världen, med 78 % av invånarna under 30 år.

För omkring en och en halv miljon familjer är kaffeproduktionen den huvudsakliga inkomstkällan. På grund av dåliga skördar och brist på väsentliga tjänster såsom transaktionshantering, förblir inkomsterna mycket låga jämfört med den potential som finns och detsamma gäller för produktens konkurrenskraft på marknaden. Dessutom bidrar det kulturella problemet med den dåliga uppskattningen av kvinnornas arbete till en ineffektiv hantering av resurser på familjenivån.

Målen
Att stödja den professionella utvecklingen av 8 000 bönder och deras familjer.

Att öka kaffesektorns konkurrenskraft genom professionalisering av bönder.
Svaret

Lavazza-stiftelsen deltar i ett International Coffee Partners-projekt som utbildar omkring 10 000 bönder i bra jordbruksmetoder.

Det främjar också marknadstillträde genom marknadsföring och en stärkt position för att sluta avtal.

Projektet fokuserar också på problemet med könsdiskriminering: för att hantera detta genomförs aktiviteter för att främja kvinnornas roll och involvera deras familjer så att de förstår vikten av ett samarbete också inom familjen.