Lär för att utvecklas
COSPE och Lavazza-stiftelsen samarbetar för att upplysa och hjälpa Ecuador att investera i de resurser som landet har samt för att hjälpa producentsammanslutningar och familjer.
Utmaningen

Sedan 2007 har Ecuador upplevt en period med relativ ekonomisk expansion, som har åtföljts av en minskning av fattigdomen.

År 2014 upphörde den positiva trenden på grund av oljeprisfallet, exportminskningen och den ekonomiska avmattningen hos några strategiska partner.

Landet befinner sig fortfarande i en krissituation vilket har resulterat i en ny ökning av fattigdom och ojämlikheter.

Målen
Att stärka kaffets logistikkedja i Ecuador, i provinserna Carchi och Imbabura.

Att optimera faserna både före och efter skörden, konsolidera producentsammanslutningar och få till stånd en småskalig rostningsanläggning.

Att öka inkomsterna för de familjer som är förmånstagare av kaffeförsäljningen med 20 %.
Svaret

Projektet som utvecklats av COSPE och som stöds av Lavazza-stiftelsen är en del av en bredare verksamhetsram med namnet ”’Proper Cocoa’: strengthening of the cocoa and coffee supply chains for the food sovereignty of Ecuador”.

Projektet fokuserar på tre huvudteman: förbättring och standardisering av produktionen, förstärkning av producentsammanslutningarna samt marknadsföring och kommersialisering av det ekologiska jordbruket och livsmedelssuveräniteten.