Teknik, bortom jorden
Lavazzas innovation, tillsammans med Carcafè-stiftelsen, ställer sig till tjänst för den månghundraåriga colombianska traditionen att förbättra, utveckla och optimera kaffeodlingen i regionen.
Utmaningen

Meta är en isolerad landsbygdsregion i Colombia som genom åren drabbats hårt av kriget och spridningen av olagliga grödor.
Det är en region med en gammal kaffeodlingstradition och produktionen av högkvalitativt kaffe kan vara den drivande faktorn för dess räddning.

Målen
Att utbilda producenter i kaffeodlingsmetoder med fokus på kvalitet och hållbarhet.

Att förbättra infrastrukturen som finns tillgänglig för producenter för bättre kaffeodling.

Att öka regionens konkurrenskraft genom bättre tillgång till teknologi.
Svaret

Lavazza-stiftelsen har samarbetat med Carcafè-stiftelsen i ett projekt för att stödja hundra kaffeproducenter i Meta-regionen som under två år i rad erhållit Rainforest Alliance-certifiering. Odlingsmetoderna som används, liksom lönsamheten hos deras produkt, har förbättrats.

Därutöver har Lavazza-stiftelsen stött ett projekt för att förbättra tillgången till teknik och internet i de mer avlägsna områdena för kaffeodling, initierat av de två organisationerna ALO och MAKAIA.