Tillsammans för lokalsamhället
Lavazza och International Coffee Partners strävar efter att lösa problemet med produktiviteten i Indonesien, genom stöd och utbildning inom lokalsamhällena.
Utmaningen

Den indonesiska arkipelagen är den fjärde största kaffeproducenten i världen. Det finns åtminstone fem miljoner kaffeproducenter som behöver lära sig bra jordbruksmetoder och grundläggande principer för att kunna nå ut till marknaden.

På senare år har åldrandet av plantorna lett till en minskning av produktiviteten och det har även lett till att kaffeböndernas lokalsamhällen kämpar för att överleva.

Målen
Att göra produktionen och försäljningen av kaffe till en lönsam verksamhet för lokalsamhällena.

Att göra produktionen hållbar ur miljösynpunkt och motståndskraftig mot klimatförändring.
Svaret

Genom International Coffee Partners har Lavazza-stiftelsen stött ett projekt som syftar till att skapa 21 jordbruksorganisationer, ekonomiska besparingar och finansieringsalternativ.

Dessutom har det bidragit till 15 organisationer där producenterna får utbildning om kaffekvalitet och marknadstillträde och således får verktyg för att öka sina vinster och förbättra sina levnadsvillkor.