Utgångspunkten för förändring
Lavazza-stiftelsen tar, tillsammans med Oxfam, hand om ett av de allvarligaste och mest brådskande problemen: att reparera de skador som orsakas av roya.
Utmaningen

Under de senaste åren har roya (kafferost) skadat kaffeplantor i Dominikanska republiken och Haiti och förorsakat massiva skador på produktionen. Den inhemska produktionen har minskat med 70 % och länderna har tvingats importera kaffe för att svara upp mot den lokala efterfrågan.

Målen
Att förbättra levnadsvillkoren för landsbygdsfamiljer i de mest marginaliserade områdena i regionen söder om Haiti och i Dominikanska republiken, och att öka deras inkomst med minst 25 % samt stärka kvinnornas roll.

Att förbättra kaffeplantagernas produktivitet med 35 %.

Att ge tekniskt och ekonomiskt stöd till kooperativ för korrekt hantering av inköp och marknadsföring i Dominikanska republiken.

Att uppmuntra samarbete och utbyte av kunskap mellan Dominikanska republiken och Haiti och därigenom förstärka lokala policyer för att främja kaffesektorn och relationerna mellan de två länderna.


Svaret

Lavazza-stiftelsen har, tillsammans med Oxfam, lanserat ett binationellt projekt för att stödja små kaffeproducenter i Dominikanska republiken och Haiti genom kooperativ, vilket innefattar 2 208 små producenter i Haiti och 1 230 producenter i Dominikanska republiken.

Projektet gav möjlighet att nyplantera 8 miljoner kaffeplantor i de två länderna över tre år.
Organiserade aktiviteter inriktade på tekniskt bistånd och utbildning för lokala producenter.
Det gav också stöd för att sätta upp en liten lokal rostningsanläggning i Dominikanska republiken, som utbildar unga producenter i tekniker för rostning och marknadsföring av produkten.

Idag går projektet in i sin andra fas, som kommer att se en expansion av verksamheten på Kuba och ett direkt deltagande av Lavazza-experter för att utbilda producenter i kvalitetsfrågor.