Engagemanget i lokala områden

Lavazzas Community Engagement är ett program för lokal aktivitet som syftar till att förbättra den sociala, kulturella och miljömässiga miljön i lokala områden. För att lyckas skapar Lavazza kooperativa förhållanden med lokalsamhällena i de områden där företaget är aktivt.

Vackra platser
”I Luoghi del Bello” (italienska för ”vackra platser”) är ett stadsförnyelseprojekt av Aurora-distriktet i Turin som uppstått från samarbetet med valkrets 7 i staden, i samarbete med ASAI, CleanUp, Tèkhné-föreningarna och Turins Spazio Pubblico.

Projektet ”I Luoghi del Bello” verkar för starka lokala rötter. En lokal miljö som Lavazza har utgjort en väsentlig del av under mer än 120 år. Projektet involverar medborgare i olika åldersgrupper och uppmuntrar banden mellan olika generationer, genom teman för miljön, social integration och förbättring av relationer.
Barn i de lokala distriktsskolorna, de äldre och frivilliga från ett antal föreningar var inblandade i alla de huvudsakliga initiativen. Bland de många projekt som genomfördes, förnyade deltagarna de offentliga blomsterrabatterna och introducerade botaniska arter som utgör en lämplig miljö för fjärilar.
StripOut!
Med flytten till det nya huvudkontorat ”Nuvola”, bestämde sig Lavazza för att sälja en del möbler från det gamla kontoret till symboliska priser för att hitta en ny användning för dem och undvika slöseri och bortskaffande som skulle ha haft en negativ inverkan på miljön.

Projektet inkluderade mer än 3 000 objekt, med allt från möbler till IT-utrustning. 70 % av dem hittade ett nytt liv. Intäkterna från försäljningen till Lavazza-anställda donerades till lokala föreningar, medan 22 externa organisationer fick både nya och använda möbler samt kontorsmaterial.