Anslutning till FN:s Global Compact och Global GoalsHållbarhet bygger på en kontinuerlig utveckling och medvetenhet om våra egna gränser, styrkor och prioriteringar. Att lyssna på och prata med intressenter är nyckelfaktorer för att skapa gemensamma värderingar längs hela distributionskedjan. Med denna medvetenhet har Lavazza välkomnat de globala principerna om hållbar utveckling som fastställts av FN.Lavazza och FN:s Global Compact

FN:s Global Compact lanserades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 vid World Economic Forum i Davos. Syftet var att för första gången samordna det internationella samfundet och näringslivet för att möta de utmaningar som globaliseringen medför.

 

Med sitt inträde i Global Compact 2017 anslöt sig Lavazza till ett nätverk med över 9 000 medlemmar, bland annat från den privata sektorn. Medlemmarna kommer från över 135 olika länder som arbetar för marknadsföringen och implementeringen av tio etiska principer som är uppdelade i olika kategorier: "Respekt för de mänskliga rättigheterna", "Respekt för miljön", "Kampen mot korruption". Med inspiration från dessa värden främjar Lavazza, tillsammans med sina anställda, känslan av att tillhöra ett projekt av pålitlig och hållbar utveckling.

 

 

GÅ TILL WEBBPLATSEN

Lavazza och målen för hållbar utveckling

Lavazza är fast beslutet att driva FN:s 17 mål för en hållbar utveckling. Hållbar innovation, kampen mot klimatförändringar och åtagandet att ägna sig åt en ansvarsfull produktion och förbrukning skapar en god spiral. Det är inte bara bra för miljön och samhället som helhet, utan förbättrar även produktionscykelns effektivitet, minskar avfallet och bromsar oekonomiska processer samtidigt som företagens marginaler gynnas.

För Lavazza är dessa principer icke förhandlingsbara. Detta inte bara på grund av att vår produkt härstammar från omvandlingen av råa, växtbaserade material som potentiellt hotas av klimatförändringen, utan framför allt eftersom det globala ansvaret som målen ger upphov till uppväger de rena ekonomiska intressena och leder till en mer etisk och hållbar värld.

 

 

GÅ TILL WEBBPLATSEN