Samarbetet med Rädda BarnenLavazza har arbetat med Rädda Barnen i mer än 15 år. Med donationer på totalt 3 miljoner euro har Lavazza stött projekt i Indien, Elfenbenskusten och Myanmar, och gett hjälp till akuta insatser i Emilia Romagna och Nepal. Under dessa år har företaget arbetat tillsammans med Rädda Barnen för två viktiga projekt.Bekämpa undernäring genom 1 000-dagarsmetoden

Lavazza och Rädda Barnen samarbetade för ett initiativ som syftade till att bekämpa barnadödligheten i Calcutta genom att förebygga och behandla undernäring. Det huvudsakliga fokuset var på de första 1 000 dagarna av barnens liv: en avgörande tidsperiod där vitala funktioner såväl som motoriska och kognitiva förmågor utvecklas. Projektet innefattade:

 • 14.173

  minderåriga

 • 60

  lärare

 • 5.719

  gravida eller ammande kvinnor

 • 388

  sjukvårdspersonal

Erbjuda nya framtidsutsikter för tonåringar från slummen
Det finns många tonåringar i Calcutta som bor i slumområden, ohälsosamma stadsdelar som saknar tillgång till grundläggande renhållning och sanitära tjänster. Lavazza och Rädda Barnen har åtagit sig att skapa möjligheter för de mest marginaliserade ungdomarna från nedgångna områden, för att skydda dem mot missbruk och exploatering med målet att introducera dem i arbetslivet på ett hållbart sätt. Projektet har gjort det möjligt för oss att nå fler än 101 utsatta ungdomar och tillhandahålla 240 timmars utbildning och efterföljande anställningsstöd.
År 2016 fördjupade Lavazza och Rädda Barnen sina band genom sitt gemensamma arbete med barns rättigheter och affärsprinciper: dessa riktlinjer stödjer företag i deras ansträngningar att respektera och främja barns rättigheter.

Lavazza har beslutat att gå utöver det traditionella förhållandet mellan ideella organisationer och donatorer, och arbeta med Rädda Barnen för att skapa ett gemensamt, fortlöpande engagemang som kan utveckla ett långsiktigt socialt hållbarhetsprojekt, även genom genomförandet av bästa praxis för hållbarhetsarbetet inom företaget.

GÅ TILL RÄDDA BARNENS WEBBPLATS