En italiensk kaffeupplevelse för en bättre värld ​

Vårt kaffe når endast sin fulla potential om vi tar hänsyn till dess koldioxidavtryck. Våra nya kapslar har därför skapats utan koldioxidpåverkan**, för att ge dig bästa möjliga kaffeupplevelse.  ​

Äkta Italiensk espresso utan koldioxidpåverkan​

Lavazzas nya kapslar är kompatibla med Nespresso* Original-maskiner och är våra första koldioxidneutrala aluminiumkapslar**.

Med dem kan du nu njuta av en äkta italiensk espresso med den välkända smaken av ditt favoritkaffe. ​

Ett utmärkt italienskt kvalitetskaffe i fullständigt koldioxidneutrala** kapslar.

Lavazzas nya koldioxidneutrala** kaffekapslar​

Vår väg mot koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen i hela Lavazzas värdekedja. Vi började vår resa 2020 genom att kompensera direkta utsläpp och uppnådde fullständig koldioxidkompensation.​​

Detta är en del av vårt större åtagande för hållbarhet, som fått namnet Blend for Better. Det omfattar många projekt som följer FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030, inom fyra huvudsakliga områden: miljö, cirkularitet, utbildning och skapandet av möjligheter till  förändring.

UPPTÄCK MER

Vad innebär detta konkret?   ​

Vår väg mot koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen. Men det är svårt att minska alla utsläpp på en gång. Lavazza tillämpar därför koldioxidkompensation på restutsläpp genom att stödja projekt i Peru som syftar till att skydda skogarna i Madre de Dios från mänsklig och miljömässig påverkan. Vi kompenserar våra årliga koldioxidutsläpp i förhållande till den tillverkade mängden kapslar, som motsvarar följande exempel:​

3 418 616 717 km med bil
3 418 616 717 km med bil

Svårt att beräkna? Det motsvarar tolv bilresor tur och retur mellan jorden och solen. 

1 081 130 resor för en enskild passagerare tur och retur mellan Paris och New York
1 081 130 resor för en enskild passagerare tur och retur mellan Paris och New York

Föreställ dig hur många kilometer det blir!   

288 119 225 tillverkade pappersbuntar
288 119 225 tillverkade pappersbuntar

För att få en uppfattning: Det är som om man skulle täcka jordklotets yta med pappersbuntar.

Produktens livscykel      ​​

 Vi kompenserar för de utsläpp som genereras under produktens livscykel från odling till dess att produkten återvinns, genom alla stadier av produktion, transport och användning.   ​​

<p>1. Kaffets leveranskedja    </p>

1. Kaffets leveranskedja    

Vi kompenserar alla utsläpp i förhållande till den mängd kaffe som tillverkas och bearbetas genom alla stadier av leveranskedjan.

<p>2. Förpackning</p>

2. Förpackning

Vi kompenserar utsläpp relaterade till produktion, transport och tillverkning av förpackningarna. 

<p>3. Produktion och leverans    </p>

3. Produktion och leverans    

Vi kompenserar alla utsläpp relaterade till produktionsprocessen genom vilken råvaror omvandlas till slutprodukten.

<p>4. Distribution    </p>

4. Distribution    

Vi kompenserar utsläpp kopplade till distributionen av slutprodukten, från produktionsanläggningen till alla distributionscenter.

<p>5. Användning</p>

5. Användning

Vi kompenserar utsläpp relaterade till förbrukningen av slutprodukten (t.ex. den energi som förbrukas av kaffemaskiner).

 

<p>6. Återvinning​</p>

6. Återvinning​

Vi kompenserar för utsläpp relaterade till när produkten och dess förpackning slängs och återvinns (i enlighet med det specifika regelverket och operativa ramverket i varje land).​

Återvinning av kaffekapslarna i Sverige

För att ge din använda aluminiumkapslar nytt liv kan du lämna dem i din närmste metallförpackningsåtervinning, där de sedan tas om hand och återvinns. Lokala avvikelser kan förekomma beroende på den specifika kommunens avfallshantering.

Koldioxidneutralitet – vi är på väg    

 

Lavazza är en av världens främsta aktörer inom jordbruks- och livsmedelsindustrin. Att producera kaffe av högsta kvalitet är därför endast en del av vårt uppdrag, för det skulle vara betydelselöst utan att överväga hur vi gör det.
Vårt åtagande är att göra vårt bästa för att använda hållbara resurser, säkerställa anständiga arbetsvillkor för kaffeodlarna och självfallet även minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja. Vi gör det tillsammans.

Ett inkapslat uppdrag ​

Lavazza blåser liv i ett nytt kaffekoncept. Våra nya kapslar är fullständigt koldioxidkompenserade** och har utformats av våra kaffemästare för att skapa en fulländad upplevelse.​

UPPTÄCK SORTIMENTET

* Lavazza är inte ansluten till, stött eller sponsrad av Nespresso. ​

**Lavazza bidrar med netto noll CO2-utsläpp genom att fullt ut klimatkompensera för dessa produkter.