1998
2000

1999

The sensual world of coffee

by Magnum Photos

Magnum Photos

Magnum bildbyrå grundades 1947 och är en av de mest betydelsefulla bildbyråerna i världen. Den är ett kooperativ som samägs av dess fotografer och är utformad för att ge medlemmarna stor handlingsfrihet, och låter individuell kreativitet och individuella egenskaper komma till uttryck. 

Magnums fotografer är kända för att ha producerat några av de senaste årens mest betydelsefulla reportage. De har dokumenterat krig, naturfenomen och sociala evenemang samt aspekter av samhället som inte lyfts fram av traditionell journalistik.

Paraden vid slutet av millenniet anförtroddes åt tolv olika reportrar från Magnumbyrån som bland annat grundades av Henri Cartier-Bresson och Robert Capa: David Allan Harvey - Leonard Freed - Gilles Peress - Steve McCurry - Inge Morath - Martine Franck - Elliott Erwitt - Gueorgui Pinkhassov - Bruno Barbey - Ian Berry - Rene Burri - Dennis Lager. Magnumbyråns fotografer är kända för att ha producerat några av de senaste årens mest betydelsefulla reportage. De har dokumenterat krig, samhällshändelser, naturkatastrofer och sociala evenemang men också aspekter av samhället som inte lyfts fram av traditionell journalistik.

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER