2018

2020

by David LaChapelle

David LaChapelle

Lavazza och David LaChapelle

 

Lavazza och LaChapelle samarbetade för första gången 2002, när Lavazza gav konstnären i uppdrag att skapa det årets kalender, Espresso & Fun.

År 2012 var fotografen en av stjärnorna i The Lavazzers, kalendern som hyllade tolv mästare i fotografi.

David LaChapelle och Lavazzas vägar korsades ännu en gång, när konstnären anförtroddes uppdraget att fota 2020 års kalender på Hawaii.

Realize är ett av de framträdande fotografierna i kalendern. Det presenterades vid utställningen Divine Acts och fungerar både som en påminnelse och en varning om vår planets skönhet och de risker den står inför.

 

”LaChapelle har lyckats uttrycka de värderingar som vi så starkt tror på, och det har varit en ära att få jobba med honom. Vi försökte förmedla en berättelse om vikten av att få tillbaka kontakten med naturen.”

 

Francesca Lavazza

2020 års kalender fotad av David LaChapelle

 

Earth CelebrAction är titeln som valdes till Lavazzas kalender 2020, vars målsättning är att hylla människans band till naturen, samtidigt som den föreslår en rad åtgärder som kan vidtas för att skydda den.

De verb som ackompanjerar var och en av David LaChapelles extraordinära bilder uttrycker vikten av att ta ansvar gentemot människorna runt omkring oss och världen vi lever i.

Kalendern är ett optimalt verktyg för att väcka den livsviktiga medvetenheten om vad som pågår just nu, och använder sig av skönheten i konsten för att engagera och inspirera samtidigt som den manar till handling.

Det är ingen slump att verbet som valts för december, kalenderns avslutning, är en uppmaning till att vidta konkreta åtgärder och samtidigt en önskan om vad vi alla ska göra: ”förändra”.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December