Kaffe
Avdelningen för forskning och utveckling hanterar Lavazza-kaffets hela leveranskedja, som börjar med valet av skördemetoder.
Råvaror
Råvaror

Inköp av råvaror övervakas av avdelningens experter som genom att tillämpa exakta kvalitetsstandarder för varje kaffekälla utvärderar dess egenskaper innan man köper de nödvändiga mängderna för produktion. Idag sker det visuella valet och katalogiseringen av varje kaffekälla i det land där det odlas. Varje sort släpps ut på marknaden enligt exakta kriterier för kvalitet och pris. Avdelningens experter väljer vilket kaffe som ska köpas baserat på de standarder som måste kunna garanteras av Lavazzas blandningar.

Produktionsanläggning
Produktionsanläggning

Vid ankomsten till fabriken övervakas alla faser (hantering, lagring, skapande av blandningar och förberedelse för rostning) av ett centraliserat informationssystem.

Blandning
Blandning

Blandning, rostning och malning är kärnan av kaffetillverkningsprocessen. Det är de grundläggande stadierna som gör ett kaffe unikt, och det är där våra experter ingriper oftare för att kontrollera hela processen. Skapandet av våra blandningar, som utvecklas på avdelningen, kontrolleras av Lavazzas experter, av våra IT-system och av en panel av kaffekännare som smakar varje blandning för att garantera samma resultat i koppen år efter år och samma smak för varje blandning.

Rostning
Rostning

Rostningen sker i trumma och i luftkonvektionsmaskiner. Genom dem säkerställer vi den korrekta graden av rostning för varje blandning. Ett pilotrostningssystem låter oss utföra en liten provcykel. En provmängd rostas innan massproduktionen påbörjas.

Malning
Malning

Malningen, som varierar beroende på den slutgiltiga användningen av blandningen, hanteras också automatiskt av våra IT-system och kontrolleras av avdelningen. Det malda kaffet lagras sedan i speciella silor med kontrollerad atmosfär, som skyddar det från oxiderande ämnen (ljus, syre, värme och fukt) innan det snabbt skickas för att förpackas. Förpackningens material och form är avgörande för att blandningen ska bevaras optimalt och avdelningen letar ständigt efter allt effektivare lösningar.

Avlägsnande av koffein
Avlägsnande av koffein

Den metod som Lavazza använder för att avlägsna koffeinet är också ett resultat av vår avdelnings forskning. Produktionsanläggningen i Pozzilli använder den innovativa, superkritiska CO2-extraktionsprocessen, som påverkar bönorna på ett naturligt och selektivt sätt, så att deras organoleptiska egenskaper bevaras. Under exakta tryck- och temperaturförhållanden (superkritisk är mellanstadiet mellan flytande form och gasform) har koldioxid förmågan att selektivt endast bindas till koffein och extrahera det utan att skada kaffets aromatiska komponenter.

Kaffetillredning
Kaffetillredning

Det sista steget i kedjan är naturligtvis själva tillredningen av kaffet, när produkten förvandlas till en stund av smak, njutning och samvaro, och all den passion som Lavazza investerat bär frukt. Med ny teknik och baristakurserna på vårt utbildningscentrum kan vi även styra detta stadium för att garantera en espresso av Lavazza-kvalitet, till den sista droppen.