Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Cookie-policy

                                                                                                                              COOKIE-POLICY

Uppdaterad i april 2020

 

1. FÖRORD

I enlighet med artikel 13 i EU-förordning 679/2016 om skydd av personuppgifter (härefter ”förordningen” eller ”GDPR”), önskar Luigi Lavazza S.p.A., i egenskap av personuppgiftsansvarig, att informera dig om att denna webbplats använder ”kakor” och liknande teknik för att förbättra din upplevelse på dess webbplatser (inklusive mobila versioner) och appar, och för att känna igen dig vid ditt nästa besök. Kakor och liknande teknik kan utföra vissa funktioner och anpassa innehållet. Vi ber dig att läsa denna Cookie-policy där vi ger dig all information om användningen av sådan teknik.

 

2. VAD ÄR COOKIES

Kakor är korta textsträngar som automatiskt laddas ner i användarens webbläsare eller annan enhet, med deras samtycke (om så erfordras) vid surfande på våra webbplatser, inklusive mobila versioner eller vid användning av våra appar. Detta gör det möjligt för oss att övervaka varje enskild användares val vid varje kommande besök och sålunda erbjuda en effektivare och mer anpassad upplevelse. 

Vissa kakor samlar in information för att skydda vår webbplats; andra kakor tillhandahåller information för att hjälpa oss att förbättra dess prestanda medan ytterligare andra används för att anpassa innehållet. Varje kaka utför en specifik åtgärd, och baserat på funktionen och syftet med deras användande kan de delas in i kakor som är tekniska, för aggregerad analys och profilering.

I takt med att du navigerar på denna webbplats kan du antingen installera förstaparts- eller tredjepartskakor. Termen ”förstapartskakor” betyder kakor som installeras och hanteras personligen av den personuppgiftsansvarige medan ”tredjepartskakor” installeras av tredje parter.

För eventuella frågor om skydd av dina personuppgifter, kan du kontakta vår Group DPO skriftligen på: PrivacyDPO@lavazza.com 

 

3. TEKNISKA, ANALYTISKA OCH FUNKTIONELLA KAKOR

Kakorna som beskrivs i detta avsnitt skickas direkt från denna webbplats och kan vara antingen förstaparts- eller tredjepartskakor. Dessa kakor installeras för de ändamål som beskrivs för de olika kategorierna av kakor som listas nedan:

Tekniska kakor _ Dessa kakor installeras för att optimera och förbättra vår webbplats eller för att framhäva dess funktioner och prestanda. Denna typ av kakor används, till exempel, för att spara användarpreferenser för användning av kakor på webbplatsen. Tekniska kakor används inte för något annat ändamål och kan hanteras av Lavazza eller tredje parter.

Dessa kategorier av kakor kan användas utan ett tidigare uttryckligt samtycke från användaren. Dessa kakor aktiveras automatiskt.

Analytiska kakor _ Denna kategori inkluderar ”kakor för prestanda och analys”. Dessa är kakor som samlar in information om antalet användare som besöker en webbplats och om de mest besökta webbsidorna/sektionerna (till exempel, från vilka sidor vi får rapporter om problem). Dessa kakor ger information till förvaltaren om hur dess webbplats/appar presterar och kan användas med användarens samtycke.

Funktionalitetskakor _ Dessa kakor tillåter användarna att navigera på en webbplats i enlighet med valda kriterier (t.ex., språk, texttecken, typ av webbläsare) för att förbättra den service som erbjuds, och kan användas med användarens samtycke.

 

4. PROFILERINGSKAKOR

Profileringskakor lagrar information om användarpreferenser under deras navigering och installeras för att skapa användarprofiler, för att undvika riktade tjänster eller innehåll, visa innehåll eller erbjuda kommersiella initiativ baserat på sektionerna på våra webbplatser som visade sig vara mest relevanta för användare och deras intressen. 

Profileringskakor kan användas med användarens samtycke. Samtycke förvärvas via en banner som visas vid användarens första besök, genom att klicka på “Hantera dina preferenser”.

 

5. SPÅRNINGSTEKNIK

Våra webbplatser och appar använder också teknik som liknar kakor, känt som “tagging”-teknik. Dessa metoder gör det möjligt för oss att förstå vilket innehåll som verkar som mest intressant för våra användare och huruvida ett särskilt erbjudande kan vara av intresse.

Den information som förvärvas genom tagging-teknik kan användas, med användarens samtycke, för att visa de produkter och kommersiella erbjudanden som är mest relevant för deras preferenser. Samtycke förvärvas via en banner som visas vid användarens första besök, genom att klicka på “Hantera dina preferenser”.


6. TREDJEPARTSKAKOR OCH KNAPPAR FÖR SOCIALA MEDIER

Tredjepartskakor installeras av tredje parts webbplatser utanför webbplatsen där en användare navigerar, för att tillhandahålla riktade tjänster eller innehåll.

Denna webbplats använder knappar för sociala medier – vilket innebär digitala knappar (eller ikoner) som vi använder för att ge en direkt anslutning till våra sociala mediesidor (t.ex., Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) eller för användarautentisering eller -registrering (t.ex., Google, Amazon, Facebook) - som kan installera tredjepartskakor, som är kakor från sociala nätverk de hänvisar till.

Tredjepartskakor kan endast användas med användarens föregående samtycke som erhålls via bannern, som anges ovan i detalj. Användare kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst genom att inaktivera kakorna och följa de steg som anges i detalj i avsnittet ”Hur man hanterar kakor” nedan.   

7. VARAKTIGHET AV KAKOR

Kakor kan vara:

-     Tillfälliga eller sessionskakor: de används för att lagra tillfällig information och ansluta åtgärder som utförs under en specifik session, och tas bort från användarens dator när webbläsaren är stängd.

-     Permanenta eller tillfälliga kakor: de används för att lagra information såsom namn och lösenord för åtkomst, så att användare inte behöver ange denna information varje gång de besöker en särskild webbplats. Dessa kakor lagras permanent i användarnas datorer efter att de stänger sin webbläsare.

Varaktigheten beror på utgångstiden som ställts in vid tiden för kakans installation. För att veta varje enskild kakas varaktighet kan du hänvisa till vårt avsnitt om hantering av kakor, som även anger namn, kategori och syften för varje kaka.

 

8. HUR MAN HANTERAR COOKIES

Användare kan ställa in sina cookie-preferenser

a.     genom vår webbplats, i cookie-hanterarens sektion - som tillåter användare att välja typen av kakor (inklusive kakor från tredjeparts partner) som kan installeras, gå igenom listan över kakor och liknande teknik som används på webbplatsen, ta bort dem

b.     från deras webbläsare och, till exempel, förhindra tredje parter som inte är partner från att installera kakor.  I sådant fall varierar förfarandena för att hantera tillstånd till installation och borttagning av kakor beroende på den webbläsare som används. Du läsa mer om hur man hanterar kakor i din webbläsare på: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari och Microsoft Edge .

När det gäller tjänster som tillhandahålls av (icke-partner) tredje parter, kan användare även utöva sin rätt att invända mot spårning, genom att tillämpa informationen som ges i nämnda tredje parters integritetspolicyer.

9. REGISTRERADES RÄTTIGHETER OCH HUR MAN UTÖVAR REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Registrerade kan utöva rättigheterna som erbjuds enligt tillämpliga sekretessbestämmelser, i enlighet med artiklarna 15–22 i GDPR. För all information/förfrågningar angående behandling av dina personuppgifter och att utöva rättigheterna i enlighet med artiklarna 15–22 i GDPR, var god kontakta Group DPO på PrivacyDPO@lavazza.com

***

Denna Cookie-policy kan komma att ändras emellanåt. Detta kan, till exempel, ske när nya regelverk i sektorn ska följas, för att uppdatera eller erbjuda nya tjänster eller när ny teknik implementeras. Användare uppmanas därför att läsa denna Cookie-policy ofta för att kontrollera eventuella uppdateringar eller ändringar.