Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Användarvillkor för webbplatsen

UPPDATERAT 2017-07-20

Tillgång till sidorna på Lavazzas webbplats (”lavazza.it”, nedan kallad ”Webbplatsen”) innebär att användaren godkänner följande villkor.

Godkännande.

Webbplatsen ägs av Luigi Lavazza S.p.A. (nedan kallat ”Lavazza”). Webbplatsen har informativa ändamål och e-handelsändamål. Genom att logga in eller använda tjänsterna på webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa måste du avstå från att använda webbplatsen. 
Lavazza uppmanar användare av webbplatsen att regelbundet läsa dessa användarvillkor och andra delar av webbplatsen, såsom information om behandling av personuppgifter (Integritetspolicy), information om användningen av cookies (Cookie-policy) samt Försäljningsvillkor, för att kontrollera uppdateringar eller ändringar.

Industriell och immateriell äganderätt.

Lavazza är den enda ägaren till innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, dokument, bilder, logotyper, fotografier, layout av sidor, design, know-how och produkter som erbjuds till försäljning. Vissa delar av detta innehåll kan omfattas av upphovsrätt, varumärken, patent, modeller och/eller andra industriella och immateriella rättigheter som erkänns av italiensk och internationell rätt. Inget innehåll på webbplatsen kan anses eller tolkas som licensierat av Lavazza eller som föremål för andra användarrättigheter av användare och/eller tredje parter. 

Användning av webbplatsen.

De e-handelstjänster som erbjuds på webbplatsen regleras av Försäljningsvillkoren. 

Användare har endast rätt att ladda ner, visa eller skriva ut innehåll på webbplatsen för personliga och icke-kommersiella ändamål, på ett sådant sätt att de inte påverkar Lavazzas industriella och immateriella rättigheter. Webbplatsens innehåll får under inga omständigheter användas för något annat ändamål, inklusive, men inte begränsat till, distribution, modifiering, reproduktion, överföring eller spridning, utan föregående skriftligt samtycke från Lavazza. 

Dokument och material som skickas till webbplatsen.

All information om personuppgifter som elektroniskt skickas till webbplatsen av användarna kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga lagar och Lavazzas integritetspolicy (se Integritetspolicy). 

Lavazza tar gärna emot kommentarer, förslag och anvisningar från webbplatsens användare. Lavazza accepterar dock inte material som skickas via webbplatsen förutom det innehåll som uttryckligen efterfrågas. Lavazza förbehåller sig rätten att fritt och efter eget gottfinnande använda, i vilken form och på vilket sätt som helst, således även för reklam och kommersiella ändamål, allt material som tas emot via webbplatsen, även utan samtycke och utan något ansvar gentemot den användare som har skickat sådant material. 

Gällande eventuella tävlingar och/eller marknadsföringsaktiviteter hänvisas användarna till relevanta bestämmelser och annan information som tillhandahålls av Lavazza genom webbplatsen. 

Användare är dock förbjudna att genom webbplatsen ladda, distribuera eller på annat sätt sprida material och/eller innehåll som är olagligt, obscent, ärekränkande, skadligt för de rättigheter som rör personuppgifter, kränkande eller på annat sätt rättsstridigt och/eller material eller innehåll som kan utgöra ett brott eller orsaka att ett brott begås och/eller bryta mot någon lag eller mot Lavazzas och/eller tredje parters rättigheter, samt material som på något sätt kan skada bilden av Lavazza eller Lavazzas goda namn.

Garantier.

Utan att det påverkar bestämmelserna i Försäljningsvillkoren tillhandahålls materialet på webbplatsen i befintligt skick. Som sådant görs det tillgängligt utan garanti, varken underförstådd eller uttrycklig. Lavazza ger ingen underförstådd eller uttrycklig garanti för att webbplatsen eller dess innehåll överensstämmer med användarnas förväntningar vad gäller kontinuitet av tjänsten eller frånvaro av och/eller snabb korrigering av fel. 

Det är underförstått att vissa produkter kan presenteras av, eller i kombination med, bilder eller grafiska reproduktioner som endast är illustrativa.

Ansvarsfriskrivning.

Användare har tillgång till webbplatsen självständigt och på egen risk. Lavazza frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada eller personskada som användaren på något sätt åsamkats till följd av tillgång till och användning eller nedladdning av material av någon typ som finns på webbplatsen, inklusive virus, skadlig kod eller annat skadligt elektroniskt innehåll. 

Lavazza förbehåller sig rätten att upphöra med eller avbryta varje tjänst som utförs via webbplatsen, när som helst och utan något ansvar eller åtagande av något slag i samband med ovan nämnda upphörande eller avbrott av tjänster som utförs via webbplatsen som härrör från handlingar eller försummelser av Lavazza eller tredje parter. 

Lavazza är inte ansvarigt för innehållet på någon annan webbplats som kan vara åtkomlig via länkar eller multimedialänkar på webbplatsen, förutsatt att dessa länkar endast tillhandahålls för att låta användare få tillgång till mer fullständig information. Användare har inte rätt att skapa länkar till webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Lavazza.

Kontakter

För information om användningen av webbplatsen och dessa användarvillkor, vänligen kontakta Lavazzas kundtjänst:

Lavazza A Modo Mio kundtjänst 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 TURIN (Italien)

Telefon: (+4686126464)
Fax: (011 239 83 33)
E-post: (se.admin@lavazza.com

Tillämplig lag

Webbplatsen, som den för närvarande är konfigurerad vad gäller layout och innehåll, är utformad för användare som är i Italien (”Området”). Lavazza ger ingen garanti för att dess innehåll uppfyller kraven i de lagar som är tillämpliga utanför området.

Eventuella tvister avseende webbplatsen, dess användning och dess innehåll ska regleras av italiensk lag. 

Ytterligare prognoser

Utan att det påverkar innehållet i Försäljningsvillkoren, Integritetspolicyn och Cookie-policyn representerar dessa användarvillkor hela avtalet mellan Lavazza och användaren av webbplatsen i förhållande till användningen av densamma. Alla andra villkor som tillämpas av Lavazza angående relationer med användare av webbplatsen kommer att betraktas som ett tillägg till dessa villkor.

Om någon av dessa bestämmelser upphävs eller förklaras ogiltig eller inte tillämplig, kommer de återstående villkoren fortfarande att vara fullständigt giltiga och gällande.