Utforska vårt hållbarhetsarbete

Redan 1935 anammade vi en företagsvision som prioriterar det ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella arvet i de länder där vi bedriver verksamhet. Under åren har detta åtagande tagit sig uttryck i konkreta åtgärder, som grundandet av den ideella stiftelsen Giuseppe e Pericle Lavazza (Lavazzastiftelsen). Denna stiftelse har genomfört och främjat ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsprojekt tillsammans med kaffeproducerande samhällen ända sedan 2004. Lavazzas engagemang för hållbarhet involverar alla våra intressenter, interna och externa, och har redovisats på ett transparent sätt via våra årliga hållbarhetsrapporter sedan 2014.

”En värld som förstör naturens tillgångar, är en värld där jag inte hör hemma”
LUIGI LAVAZZA, 1935
Vårt engagemang

Lavazza har alltid satt människorna i centrum. Vi strävar efter att främja och implementera företagets principer i det dagliga arbetet samt att involvera alla berörda aktörer. På denna resa har hållbarhet och socialt ansvar blivit en del av de beslut vi som företag tar och utgör grunden för vårt nya hållbarhetsmanifest, Blend for Better.

UPPTÄCK MER

Stöd till samhällena

Den känsla av ansvar som Lavazzakoncernen känner för de kaffeproducerande samhällen där företaget verkar kommer till uttryck genom främjandet och genomförandet av aktiviteter som syftar till att skapa gemensamt värde och åstadkomma en positiv inverkan på social, ekonomisk och miljömässig nivå. Drivkraften bakom dessa aktiviteter är den ideella stiftelsen Giuseppe e Pericle Lavazza, som grundades 2004. Denna stiftelse kan stoltsera med att ha bedrivit 30 projekt i 19 länder på 3 olika kontinenter sedan den startades.

UPPTÄCK MER

Hållbarhetsrapporten och tillvägagångssättet för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling

Genom att underteckna FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling, har Lavazzakoncernen påbörjat en resa för att integrera hållbarhetsprinciperna i samtliga aktiviteter och processer. Detta åtagande har redovisats på ett öppet sätt sedan 2014 tack vare publiceringen av vår årliga hållbarhetsrapport.

UPPTÄCK MER