Vårt engagemang
Lavazza har alltid satt människor i centrum av sin värld, från kaffeproducenter till anställda och konsumenter. Därför strävar vi efter att dagligen främja och tillämpa våra principer och involvera koncernens alla intressenter.
För att göra detta är lagarbete väsentligt eftersom hållbar utveckling är ett gemensamt ansvar.
Anslutning till FN:s Global Compact och Global Goals
Lavazza kombinerar hållbarhetsprojektet och de principer som FN värnar om.
UPPTÄCK MER
Samarbetet med Rädda Barnen
Lavazza hjälper barn idag för att göra morgondagens värld bättre.
UPPTÄCK MER
Engagemang i lokala områden
Lavazza arbetar med olika lokalsamhällen för att förbättra förhållandena på de platser där företaget är aktivt.
UPPTÄCK MER