Två karakteristiska drag hos turkiskt kaffe är användningen av mycket finmalt kaffe, som traditionellt erhölls genom malning med kvarnstenar och den kvasimagiska ritual som åtföljer dess förtäring: tasseografi, det vill säga konsten att spå i kaffesump för att förutsäga framtiden. 

 

Följ våra tips och njut av ett traditionellt turkiskt kaffe.