TILLBAKA
Un minuto
TheCoffeeBook

K som i koffeinfritt

Publicerat den 10 juli 17

Koffeinfritt kaffe erhålls genom att extrahera koffein från bönan medan den fortfarande är grön och därefter behandla den med processer som liknar dem som används för vanligt kaffe.

Tre olika metoder kan användas för koffeinextraktion: organiska lösningsmedel (diklormetan eller etylacetat), vatten eller koldioxid (CO2 i flytande eller superkritiskt tillstånd).

 

Till skillnad från de två första metoderna för koffeinextraktion, där man visserligen eliminerar koffeinet men även förlorar en hel del smak, så bevarar användningen av koldioxid kaffets aromatiska egenskaper i oförändrat tillstånd. Det är därför som Lavazza använder den metoden.

 

D come Decaffeinato
D come Decaffeinato

 

Under processens första fas fuktas bönorna med ånga och/eller vatten tills en fukthalt på 30–50 % erhålls. Därefter placeras de i en gasextraktionscylinder, som innehåller gas i ett ”superkritiskt” tillstånd. Detta tillstånd uppnås när temperaturen och trycket är sådant att ämnet har både gasens och vätskans egenskaper. På så sätt sprider den sig som en gas men har kvar de upplösande egenskaperna hos en vätska vilket gör att vi kan extrahera koffeinet på ett selektivt sätt. Koldioxiden separeras sedan från alkaloiden med hjälp av vattnet, som trycksätts på nytt och återanvänds.

 

Cykeln avslutas med att det nu koffeinfria kaffet torkas.

 

 

Vi har hittat några andra artiklar som du kanske kan vara intresserad av ...

MAGAZINE
F som i förädling

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
S som i smak

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
C som i crema

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
B som i bitter

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
E som i espresso

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
R som i rostning

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
R som i Robusta

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
M som i malning

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
I som i intensitet

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER
MAGAZINE
F som i fyllighet

TheCoffeeBook

UPPTÄCK MER