Arbeta med oss

Ta reda på hur du blir en av våra leverantörer.

Passion, beslutsamhet, engagemang, förberedelse och ärlighet: Dessa är de principer som har närt Lavazza-andan i fyra generationer. Det är också det vi söker hos alla som vill arbeta med oss. Att arbeta med Lavazza innebär att vara en del av en familj som delar samma värden.
Förträfflighet stammar från samarbetet mellan de som delar stora ambitioner.
Luigi Lavazza
Vår uppförandekod för leverantörer
År 2012 formaliserade vi våra värderingar i en etikkod som vi har delat med alla våra interna och externa intressenter genom särskilda kurser. Sedan dess har vi bett alla leverantörer som arbetar med oss att godta vår filosofi om miljömässig och social hållbarhet genom att underteckna en särskild uppförandekod som har utformats för dem.
UPPTÄCK MER

Bli leverantör till Lavazza

Vi arbetar varje dag med att erbjuda våra kunder en utmärkt produkt. Därför kräver vi det bästa från våra leverantörer, som vi väljer utifrån meriter, tillförlitlighet och konkurrenskraft, men också utifrån respekt för miljön och samhällsengagemang.

PRESENTERA DITT FÖRETAG