Våra värderingar

 

Lavazzas historia handlar om en verksamhet som i över 120 år har bedrivits utifrån en företagsvision som baseras på passion för arbetet, produkten och för de marknader där företaget är verksamt. Dessa värderingar har varit djupt rotade i Lavazzas DNA ända sedan företaget grundades 1895, och har upprätthållits av fyra generationers entreprenörer.

 

Varje familjemedlem som har arbetat i företaget har hjälpt det att växa och omvandlat det till det företag det är idag, samtidigt som det förblivit troget de principer om passion och innovation som ärvts från Luigi Lavazza.

”Det handlar om att göra affärer med hjärtat”
som Emilio Lavazza uttryckte det
Det är den andan som har givit oss möjligheten att expandera företaget genom åren. Vårt sätt att göra affärer är ett exempel på hållbarhet i ordets rätta bemärkelse. Det är en egenskap som har byggts upp och delats med alla de människor vi har träffat, särskilt med våra anställda på de platser där vi verkar.
Lavazza investerar även i utvecklingen av de länder där företaget är verksamt.

I över tio år har vi arbetat direkt med, och bidragit till, hållbarhetsprojekt till stöd för lokala samhällen i Central- och Sydamerika, Afrika och Asien, där vi hjälpt små kaffetillverkare med program för att förbättra den lokala ekonomin, samhällslivet (skola och arbetsförhållanden) samt miljöskyddet.


Dessa är de kvaliteter som varje dag backar upp företagets värde och gör det möjligt för oss att erkännas globalt som en enastående koncern, inte bara för tillverkning av kvalitetskaffe, utan även för vårt sätt att arbeta och vårt sociala engagemang.