1950
Kaffet vi producerar är idag fortfarande vakuumförpackat. Det förpackades på det här sättet för första gången 1950.
1950
Innovation

Trycksatta vakuumburkar användes detta år för första gången för att bevara kaffets doft och fylligheten av dess arom. Kaffet kunde bevaras mycket längre vilket gjorde det möjligt med längre distributionstider.

Produkt

Emilio Lavazza, son till Beppe, gick in i företaget 1955 med innovativa idéer och hans bidrag gav upphov till den legendariska ”Lavazza-blandningen”.

Kommunikation

Den första sloganen för blandningen – ”Lavazza Paradiso in tazza” – visades i tidningar och sändes på radio. En slogan som fortfarande inspirerar Lavazzas tv-reklam.

Fortsätt resan
1957