1971
1970-talet var en svår period för den italienska ekonomin, men Lavazza tappade inte takten. Företaget fann nya sätt att ta sig igenom krisen, och använde studier och forskning för att fortsätta röra sig framåt med innovationsanda.
1971
Innovation

År 1979 grundades Luigi Lavazza Center för att studera och forska om kaffe. Dess huvudsakliga verksamhet var att studera kaffekonsumtionen och bedriva forskning om denna dryck, dess effekter och dess befrämjande.

Produkt

Qualità Rossa-blandningen ställdes fram på hyllorna i nya vakuumförpackningar som bevarade kaffets smak och arom. Vakuumsystemet togs fram i samarbete med Goglio.

Kommunikation

Televisionen fick ”färg” och Nino Manfredi blev Lavazzas ansikte 1977. Han förblev vår ambassadör i 16 år.

Fortsätt resan
1989