2004
Detta är ett åtagande som vårt företag alltid har värnat om. Vi lovar att upprätthålla och förnya arbetet med sociala ansvarsprojekt som Lavazza-familjen alltid har gjort privat.
2004
Innovation

Giuseppe e Pericle Lavazza-stiftelsen – en ideell organisation med uppdrag att förbättra levnadsvillkoren i kaffeproducerande länder – grundades 2004.

Produkt

¡Tierra!-blandningen, hjärtat av företagets hållbarhetsåtagande, lanserades 2004 och fortsätter idag. Genom detta viktiga initiativ har Lavazza gradvis förbättrat levnadsvillkoren för över 3 000 lantbrukare i åtta länder och bidragit till ekonomisk tillväxt, ökad levnadsstandard och infört nya och mer hållbara och lönsamma jordbruksmetoder.

Kommunikation

Steve McCurry gjorde ett fotoreportage om ¡Tierra!-projektet, ett hållbarhetsinitiativ som syftar till att främja den sociala utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i småskaliga samhällen. Det började i Honduras, Colombia och Peru, och har nu spridits till sex länder.

Fortsätt resan
2012