2012
Hållbarhetsrapporten gav konkreta resultat. Utifrån dessa grundval kommer Lavazza att fortsätta arbeta för att minska sin miljöpåverkan på alla nivåer i produktionsprocessen.
2012
Innovation

Utvärdering
För några år sedan inledde företaget en process för att utvärdera vissa viktiga produkters miljöprestanda. Ett metodiskt tillvägagångssätt tillämpades – en livscykelanalys – för att studera råmaterial, förädlingsmetoder i kaffets ursprungsländer och i produktionsanläggningarna i Italien, förpackningar, kaffemaskiner, transport av råvaror och färdiga produkter, ända till kassering av den använda produkten.

Produkt

Hållbarhetsrapporten producerades för första gången 2012. Företaget bekräftade de uppnådda resultaten av sitt engagemang för hållbarhet och lovade att fortsätta på den inslagna vägen.

Kommunikation

Lavazzas ¡Tierra!-projekt sträcker sig också till Brasilien, Indien, Peru och Tanzania, med ett ökande antal jordbrukare och lantliga samhällen. En historia berättas genom de suggestiva bilderna i Steve McCurrys fotografiska projekt, där varje bild (som presenteras utan filter) är oerhört meningsfull.

Fortsätt resan
2015