Förpackningar
Vi söker ständigt efter effektiva, miljövänliga material och lösningar för att skydda kvalitet och miljö.


Kaffe är en ömtålig produkt som är känslig för ljus, luft, värme och fukt. Förpackningen är därför en viktig faktor för att bevara kvaliteten under lång tid och säkerställa livsmedelssäkerheten. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning försöker hela tiden att utveckla nya lösningar som kombinerar produktgaranti, innovation och miljövänlighet.

I synnerhet fokuserar våra experter på miljöpåverkan. Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) har antagits som ett tekniskt och vetenskapligt verktyg för att bedöma miljöprestanda för material som används i förpackningar längs hela distributionskedjan. Målsättningen är att förbättra dem ur ekologisk synvinkel, genom samarbete med olika leverantörer. Inom denna avdelning finns även ett laboratorium för materialtester som är utrustat med den mest avancerade tekniken för att definiera förpackningsmaterialen.