TILLBAKA
6 minuter


Lavazza-koncernen: rekordåret 2016

2017-05-16 • Företag

 

Lavérune den 16 maj 2017 – Lavazza-koncernen presenterade årsredovisningen den 31 december 2016 efter att bolagsstyrelsen godkänt de finansiella rapporterna och de konsoliderade finansiella rapporterna.

 

 

Konsoliderade intäkter uppgick, enligt italienska redovisningsprinciper och med 10 månaders bidrag från Carte Noire, till 1,9 miljarder euro, en ökning med 29 % från föregående år. Denna ökning är kopplad till en organisk tillväxt på 4 %, vilket är betydligt högre än marknadens genomsnitt som är 2 %. Ett starkt uppsving kom även från de två senaste årens förvärv: Utöver Merrild i Danmark och Lavazza i Australien gick även Carte Noire in i Lavazza-koncernen.

Koncernen upplevde även en betydande tillväxt på utländska marknader, som svarade för 60,3 % av omsättningen (upp från 52,8 % år 2015), framför allt tack vare bidraget från Frankrike. Efter förvärvet av Carte Noire är Frankrike, som representerade Lavazzas första internationella expansion 1982, nu näst största land efter Italien, med 500 anställda och en omsättning som för närvarande (2016) representerar 20 % av koncernens totala intäkter.

 

 

”2016 var ett extraordinärt år för Lavazza. I och med förvärvet av Carte Noire startade vi koncernens internationella utvecklingsstrategi i syfte att stärka vårt oberoende och vår konkurrenskraft på en global nivå”, säger Antonio Baravalle, VD för Lavazza. ”Resultaten bekräftar den totala framgången med integrationen mellan de två företagen som grundar sig i våra gemensamma värderingar, delning av excellens och en stark komplementaritet mellan detaljhandelsmarknaden och konsumtion utanför hemmet. Under 2017 vill vi fortsätta våra ansträngningar för att skapa en perfekt integration så att vi blir en av de viktigaste aktörerna i kaffebranschen, och upprätthåller vårt anseende som en italiensk premiumproducent. Med en större kapacitet för organisk tillväxt på marknaden förväntar vi oss att uppnå en omsättning på 2,2 miljarder euro år 2020.”

 

 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61,7 miljoner euro, en ökning med 34,1 % jämfört med 46 miljoner euro under föregående år. När det gäller försäljningens procentuella incidens förblir marginalen väsentligen i linje med föregående år. Med användning av samma EBIT-parameter låg tillväxten 2016 på över 54 % jämfört med föregående år.

 

 

Vinsten för 2016 uppgick till 82,2 miljoner euro, vilket inte kan jämföras med 2015 års resultat, eftersom det sistnämnda stärktes av realisationsvinster på 822,8 miljoner euro som inbringades genom försäljningen av aktieinnehavet i Keurig Green Mountain.

 

 

Finansiell nettoställning uppgick till 687,5 miljoner euro (1 351 miljoner euro år 2015).

 

 

Lavazza behöll sin ledande position på den italienska marknaden och ökade sin andel till 41 % trots att kaffekonsumtionen minskade för tredje året i rad. I synnerhet möjliggjorde den nya produktportföljen och en tydlig strategi för produktsegmentering för olika kundtyper introduktionen av viktiga innovationer, i linje med aktuella trender både i Italien och runt om i världen.

 

 

I och med förvärvet av Carte Noire kom den franska produktionsanläggningen Lavérune med i Lavazza-koncernens industriella system. Tillsammans med Settimo Torinese och Gattinara i Italien är den ett av de viktigaste centrum där Lavazza-koncernens produkter tillverkas. Investeringar på 16 miljoner euro gjordes för att omstrukturera hela anläggningen, modernisera den och öppna den för en framtida utveckling med högteknologiska produktionslinjer.

 

 

”Vi är ett företag som älskar att tala om vårt ’arv’, men vi har också en vision för framtiden och en passion för excellens. Tack vare denna inställning blev det möjligt att införliva Carte Noire och Merrild på rekordtid”, säger Marco Lavazza, vice vd för Lavazza. ”Vi såg förvärvet som ett berikande, en ömsesidig möjlighet där varje part kompletterar den andra, öppnar för nya perspektiv och delade vägar av innovation och teknik. Vi investerade i människor och processer för att uppnå en snabb, effektiv och tillfredsställande integrering för alla.”

 

 

LADDA NER
LADDA NER
PDF DOC JPG