Hållbarhet
För ombyggnationen av Aurora-distriktet uppfyllde Lavazzas tillvägagångssätt kriterierna för miljömässig hållbarhet. Målet var att minska och förebygga föroreningar och exploatering av energiresurser, ett beslut som har skapat såväl lokala som globala fördelar. 
Företaget beslutade också att nominera den nya byggnaden, som innehåller företagets ledningscentrum, till Guldcertifiering LEED® (ledarskap inom energibesparing och miljövänlig design), den mest kända globala utmärkelsen för energi och miljöprestanda, som endast några få byggnader i Italien någonsin har fått.
LEED®: Vad är det?

Det nya huvudkontoret har nominerats till certifiering på nivån LEED® GOLD LEED®. Initialförkortningen står för ledarskap inom energibesparing och miljövänlig design, och representerar världens mest populära erkännande av byggnader och miljöprestanda. Det är ett frivilligt mätsystem som utformats för att utvärdera både nya och befintliga kommersiella och tertiära byggnader samt bostadsbyggnader. Vårt nya ledningscentrum har följt direktiven i LEED®-protokollet, från valet av plats till design, utförande (där 80 % av spillrorna återvanns) och övervakning efter utförande. Byggnaden är utformad för att maximera komforten för Lavazzas anställda, spara energi och minska användningen av dricksvatten. Utvärderingskriterierna är uppdelade i förutsättningar och credits. Förutsättningar är minimikrav som måste respekteras för att nå någon nivå av LEED®-certifiering. Genom credits kan man uppnå en poängsumma utifrån vad som bestämmer nivån av certifiering: certifierad, silver, guld och platinum.

Lavazzas nya ledningscentrum siktar på att nå guldnivå, under standarden LEED® Italia 2009 för nya anläggningar och renoveringar.

Platsens hållbarhet + Platsens hållbarhet

Det är värt en fjärdedel av de poäng som kan delas ut, och gäller miljömässiga aspekter av platsen där byggnaden byggs. Credits belönar valet att bygga i stadsområden eller i områden med kollektiva trafikförbindelser, att upprusta platser, att uppmuntra framtida användare att använda ekologiska transportmedel, att samla och återvinna regnvatten, att minska effekten av urbana värmeöar (överhettning av stadsområden) och ljusföroreningar.

Vattenvård + Vattenvård

Kategorin Vattenvård  (1 förutsättning, 3 credits, max 10 poäng) behandlar miljömässiga frågor om användning, hantering och bortskaffande av vatten i byggnader, och främjar minskning avvattenkonsumtionen och återvinning av regnvatten.

Energi och miljö + Energi och miljö

Den här kategorin är värd en tredjedel av de poäng som delas ut och främjar förbättringen av byggnaders energiprestanda och användningen av energi från förnybara eller alternativa källor.

Material och resurser + Material och resurser

Denna kategori (1 förutsättning, 8 credits, max 14 poäng) tar hänsyn till miljöfrågor som materialvalavfallshantering och minskning av miljöpåverkan som orsakas av vägtrafik.

Intern miljökvalitet + Intern miljökvalitet


Den här kategorin (2 förutsättningar, 15 credits, max 15 poäng) omfattar miljömässiga frågor om hälsa, säkerhet och komfort för byggnadens invånare, luftväxlingssystemets effektivitet och kontroll av luftföroreningar.

Certifieringsprocess

Projektregistrering är det formella steget som startar LEED®-certifieringsprocessen. Ett projekt som nominerats för certifiering måste bevisa att det kan uppfylla programmets minimikrav, och endast i detta läge kan projektet registreras. Projektets designer måste därför tillhandahålla erforderlig dokumentation och beräkningar för att visa att förutsättningarna och credits-kriterierna är uppfyllda. LEED®-certifiering erhålls efter avslutad byggnation genom att visa att byggnaden uppfyller programmets krav för den certifieringsnivå som ansöktes.

Lavazzas nya ledningscentrum registrerades som LEED®-guldcertifierad i september 2011, och var vid den tidpunkten den första kandidatbyggnaden i regionen Piemonte.

Eftersom certifiering är en komplex process som involverar konstant aktivitetsövervakning finns det tre särskilda organ för Lavazza ledningscentrum:

  • Commissioning Authority (tillsynsmyndighet): ett organ som ansvarar för kontrollen av design, installation och testning av alla system som påverkar energiåtgången i byggnaden
  • LEED® AP (ackrediterad yrkesperson eller certifierad yrkesperson): en kompetent person i certifieringsprocessen som ansvarar för hanteringen av design- och konstruktionsteamet för att få credits och för att utföra regelbundna inspektioner av byggarbetsplatsen
  • LEED®-chef inom det verkställande företaget.
Hållbarhet först

Det nya ledningscentrumet har utformats i enlighet med de högsta kriterierna för hållbarhet. 
En metod som Lavazza tillämpar på alla sina processer och initiativ.

UPPTÄCK MER