Den arkeologiska platsen
Vid schaktningsarbetet för Lavazzas nya ledningscentrum upptäckte arkeologer resterna av en begravningskyrka vid hörnet av Corso Palermo och Via Ancona. Den har anor från kristendomens begynnelse och hade ursprungligen byggts över en begravningsplats som låg på samma plats.
I samarbete med Cino Zucchi Architetti modifierades Nuvola-projektet för att skydda denna överraskande och viktiga upptäckt. Kyrkan, med ett enda skepp som mäter 12,70 m gånger 20 m, har en rad gravar, både innanför och utanför sina väggar. Det är svårt att datera detta komplex, men dess arkitektoniska detaljer pekar på en period mellan den senare hälften av 300-talet och 400-talet e.Kr. Det kan vara den kyrka som är dedikerad till martyren Sankt Secundus, vars reliker flyttades innanför stadsmurarna när staden hotades att invaderas av saracenerna i början av 900-talet.
Det arkeologiska området som identifierades är 1 600 kvadratmeter stort, varav 400 kvadratmeter finns under Lavazzas nya ledningscentrum. En inglasad zon på gatunivå och scenisk belysning kommer att göra det möjligt för förbipasserande att se lämningarna av basilikan.
Lavazza, staden Turin och Soprintendenza Archeologia del Piemonte tecknade i juli 2014 ett avtal för att utveckla och förbättra den arkeologiska platsen. För att säkerställa att området bevaras på ett effektivt sätt utformades en metallbeklädnad med träpaneler, som behandlats med en tät men lätt växtbeläggning för att skydda den arkeologiska platsen från solen och underlätta avrinning av regnvatten. En gångväg med informationssymboler gör det möjligt för allmänheten att besöka platsen längs Via Palermo och vid hörnet av Via Ancona.