Lavazzas huvudkontor

Aurora, ett projekt av Cino Zucchi Architetti som vann en inbjudningstävling, omgestaltade kvarteret mellan Via Bologna, Via Pisa, Via Ancona och Corso Palermo för att bygga en ny och levande miljö där Lavazza upprättat företagets nya ledningscentrum. En gemensam plats för ca 600 anställda, mycket nära industricentret vid Strada Settimo, platsen för en av de största fabrikerna i världen för bearbetning och tillverkning av kaffe. Lavazza Innovation Center för forskning och innovation invigdes också.

Byggnadsarbetet för ledningscentrumet påbörjades hösten 2014 och avslutades 2017.

Byggnaden som hyser Lavazzas ledningscentrum har den slingrande formen av ett stort moln. Komplexets höjd varierar på varje sida, beroende på riktningen mot solen och de omgivande byggnaderna. I hjärtat av kvarteret, på sidan som vetter mot Via Ancona och den nya innergården, är höjden tre våningar, medan den på sidan mot Largo Brescia är sex våningar.

De material som använts för konstruktionen inkluderar fönster som alternerar med metallpaneler och glas som behandlats med dekorativa silkscreentryck. Andra inslag är pilastrar och metalliska fasadband: ett rutnät av vertikala och horisontella element som utanför fönsterplanet skapar en effekt av ljus och skuggor under olika årstider och tider på dygnet och hjälper till att skydda insidan från direkt solljus.

Ett stort glasatrium med bågformat tak ansluter Lavazzas ledningscentrum till Lavazza-museet, innergården, Lavazza Store och La Centrale. Den inre huvudtrappan höjer sig elegant längs byggnadens vägg upp mot tredje våningen och öppnar sig mot en stor terrass med takträdgård.

De två källarplanen används för företagets parkering. På bottenvåningen finns de offentliga funktionerna: reception, mötesrum och arbetsytor för konsulter, ett vilrum, ett gym och Lavazza-museets butik. De andra våningsplanen rymmer kontor.

Lavazza har involverat sina anställda genom att samla in förslag och idéer för att skapa en arbetsplats som i största möjliga utsträckning motsvarar deras behov.

Inredningen, som utformats tillsammans med Thema Progetto Group, är lika hållbar som resten av byggnaden och är utformad för människors komfort, minskad energiförbrukning och effektiv hantering av utrymme.