Trädgårdspiazzan
De ytor som öppnats för allmänheten genom Nuvola-projektet inkluderar en stor trädgårdspiazza som omger två byggnader som förenar de historiska och de nya byggnaderna i Nuvola-kvarteret. Detta skapar en ny gångväg mellan Via Ancona och Via Bologna längs den axel som tidigare korsats av Via Parma. Atriet i Lavazzas nya huvudkontor är ett täckt öppet utrymme som förbinder det centrala torget med kontoren och Lavazza-museet vid Piazzale Brescia.
Sittplatserna på torget består av långa bänkar i sardinsk vit granit som stiger från marken i slingrande linjer som definierar gångarna och skapar intima viloplatser nära trädgården. En central fontän bidrar till mikroklimatet, i skydd från stadens buller och visuella virrvarr.
Täta buskar och markväxter pryder grönområdenas något upphöjda ytor, vilket skapar stora kompakta massor mot en bakgrund av träd. Urvalet av växter har fokuserat på arter med dimensioner och rotsystem som passar jordens djup. Valet har fallit på de sorter som är resistenta mot de vanligaste växtsjukdomarna och som täcker hela ytan under träden med buskar och örtartade växter för att undvika stora gräsområden som kräver regelbundet underhåll. Tillskottet av träd och blommande buskar mellan lövträd och vintergröna växter, garanterar konstant blomning oavsett årstid – från vår till höst. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt doftande arter som doftbuskar, buxbomsväxter, syrener och schersminer.
Offentliga parkeringsplatser har skapats på två källarplan under piazzan, med en separat ingång till Lavazzas parkeringar.