Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

FRÅGOR OCH SVAR, LAVAZZA
¡TIERRA! COLLECTION

Vad är filosofin bakom ¡Tierra!-sortimentet?

Lavazza ¡Tierra! är ett sortiment av kvalitetskaffe: den perfekta kombinationen av excellens i smak och hållbarhet. Genom ¡Tierra! kommunicerar Lavazza sitt fokus på hållbara kaffeodlingsmetoder som respekterar odlingssamhällena och den lokala miljön.

Bidrar intäkterna från försäljningen av Lavazza ¡Tierra!-sortimentet till att stödja stiftelsens initiativ?

Nej, det finns en oberoende årlig finansiering av Luigi Lavazza S.p.A. till Lavazza Foundation för genomförandet av hållbarhetsprojekt i de producerande länderna, oberoende och orelaterade till intäkterna från produktförsäljningen.

Hur väljer Lavazza-stiftelsen vilka projekt som ska stödjas?

Projekten som väljs ut av Lavazza-stiftelsen måste sträva efter mål som främjar ekonomisk utveckling eller samhällelig nytta inom kaffesektorn som har en inverkan på ett eller fler mål för hållbar utveckling såsom:

förbättring av kaffeproducerande samhällens levnadsförhållanden (mål 8, FN:s Agenda 2030),

främjande av god jordbruksmetod som är motståndskraftig mot klimatförändringar (mål 13, FN:s Agenda 2030),

stärkande av kvinnans roll inom familjer i producerande samhällen (mål 5, FN:s Agenda 2030),

värdering av unga människor (mål 4, FN:s Agenda 2030),

vidtagande av åtgärder som syftar till återplantering av skog (mål 15, FN:s Agenda 2030).

Vilka är Lavazza-stiftelsens huvudsakliga arbetsområden?

De främsta arbetsområdena för förverkligande av stiftelsens mål är:

spridande av god jordbruksmetod som främjar bättre kaffekvalitet och respekt för miljön,

stödjande av kaffeproducenter så att de kan inrätta och hantera sina egna organisationer i form av bland annat föreningar, kooperativ eller företag,

främja jämställdhet inom familjer och samhällen,

förstärka yngre generationers arbete med hjälp av utbildningsprogram,

främja diversifiering av produktion,

stödja återplantering av skog,

sprida jordbruksmetoder som gör att producenter kan svara effektivt på klimatförändringarnas effekter,

införandet av en teknisk komponent för att stödja kaffeodlingstekniker.

När föddes Lavazza-stiftelsen och vad gör den?

Lavazza inrättade Giuseppe e Pericle Lavazza-stiftelsen 2004 för att samordna, hantera och på ett effektivt sätt genomföra ekonomiska-, sociala- och miljömässiga hållbarhetsprojekt i kaffeproducerande länder. Stiftelsen har sedan dess, oberoende och både genom offentliga och privata samarbeten, främjat och finansierat otaliga hållbarhetsprojekt i de ursprungsländer där man odlar kaffe. Projekten som Lavazza-stiftelsen stödjer syftar främst till att förbättra produktionsavkastning och kvaliteten på kaffe samtidigt som de främjar producenters entreprenörskap och deras förbättrade levnadsförhållanden.