Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES

EXCELLENS MED CO₂-UTSLÄPP KOMPENSATION

Våra kaffekapslar skulle inte kunna vara riktigt bra utan att ta hand om deras koldioxidavtryck och miljön. Det är därför våra produkter är tillverkade för att kompensera för CO₂-utsläpp. Nu är de ren excellens.

Från och med idag är alla Lavazza Firma och Blue-kaffekapslar CO₂-utsläpp kompenserade. Lavazzas klassiska och unika kaffeupplevelse, med alla aromer och smaker från våra blandningar, kommer nu i utmärkta kapslar som är kompenserade för deras CO₂-utsläpp.

De nya Lavazza CO₂-utsläpp kompenserade kapslarna

Vår koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen längs Lavazzas hela värdekedja. 2020 började vi vår resa med att kompensera för direkta utsläpp och uppnå fullständig minskning och kompensation av CO₂-utsläpp. Detta är en del av vårt större engagemang för hållbarhet som heter Blend for Better. Det omfattar många projekt, i enighet med FN:s mål för hållbarutveckling för 2030, inom 4 nyckelområden: Att ta hand om miljön, starta en god cirkel, Skapa möjligheter och Utbilda för förändring.

UPPTÄCK MER

Vad betyder det konkret?

Vår koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen. Eftersom vi är medvetna om att alla utsläpp inte kan minskas på en gång, använder Lavazza koldioxidkompensation för restutsläpp genom att stödja olika projekt. Vi kompenserar våra årliga koldioxidutsläpp i förhållande till volymen kapslar sålda. För 2023 är det kompenserade beloppet lika med:

Blue coffee system av Lavazza


285,448,790 KM med bil

Genomsnittlig transport i en personbil. Genomsnittet tar hänsyn till förbränningsmotorer och elbilar, olika bilklasser, olika bilstorlekar och bränsletyper. För elbilen beaktas endast medelstor bil.


164,668 resor Paris-NY per passagerare

Resa på 5849,32 km med långdistansplan vid 80 % beläggning.


27,326,152 pappersbuntar producerade

För en pappersbunt antas 500 stycken A4-ark. 75 g/m2 ytvikt, lätt bestruket papper, förpackning beaktas inte.

 

Firma kaffesystem av Lavazza


88,151,783 KM med bil

Genomsnittlig transport i en personbil. Genomsnittet tar hänsyn till förbränningsmotorer och elbilar, olika bilklasser, olika bilstorlekar och bränsletyper. För elbilen beaktas endast medelstor bil.


50,852 resor Paris-NY per passagerare

Resa på 5849,32 km med långdistansplan vid 80 % beläggning.


8,438,813 pappersbuntar producerade

För en pappersbunt antas 500 stycken A4-ark. 75 g/m2 ytvikt, lätt bestruket papper, förpackning beaktas inte.

Produktens livscykel

De aktiviteter som genomförs för att kompensera CO₂-utsläppen från Lavazza Firma och Blue-kapslar täcker hela livscykeln för produkten, från odlingen av kaffe till slutet av dess livslängd, genom alla stadier av produktion, transport och avfallshantering.

alt
Kaffeförsörjning
Packaging
Förpackning
Production
Produktion
Distribution
Distribution
Use
Konsumtion
End of life
Avfallshantering
Coffee supply
Coffee supply
Packaging
alt
Production
alt
Distribution
alt
End of life
alt
alt
alt

CO₂-neutralitet, vi är på rätt väg.

Lavazza är en av världens främsta aktörer inom livsmedelsindustrin. Det är därför det bara är en del av vårt uppdrag att producera vårt kaffe av bästa kvalitet. Det skulle vara meningslöst att inte ta hänsyn till hur vi gör detta också.

Vårt engagemang är att göra det bästa vi kan för att använda hållbara resurser, säkerställa rättvisa arbetsliv för kaffeodlare och naturligtvis, minska CO₂-utsläppen i vår leveranskedja. Låt oss göra detta tillsammans!

Exempel av klimatkompensations projekt, utvalda av Lavazza Group

Brasilien

Envira Amazonas- Bevarande av tropisk skog

Cirka 60 km sydost om staden Feijó i Acre, löper Envira Amazonia-projektet, längs vardera sidan av Jurupari-floden, i Amazonas, på mark som tidigare ägdes av affärsmän, Duarte Jose do Couto Neto och Bento Ferraz Pacheco. Under 2009 såldes 200 000 hektar mark till skogsbruksexperter och projektet inleddes för att bevara de 39 300 hektaren skog inom området, som tidigare var avsett för avskogning och omvandling till betesmarker. Årligen minskar projektet i genomsnitt 1 259 000 tCO2eq och skyddar 39 300 hektar tropisk regnskog från avskogning.

Etiopien

Yedeni skogens konserverings-projektet

Beläget i Bale ekoregionen i Etiopien, som har cirka 500 000 ha hög skog, är detta REDD+projekt hem till Afrikas största alpin skog och ett område med hög biologisk mångfald och betydande ekologisk betydelse. Fattigdomsnivåerna bland samhällen i regionen är dock höga, vilket har drivit på exploateringen av skogen för ved och jordbruksexpansion, eftersom lokalbefolkningen historiskt har haft öppen tillgång till skogsmark. Konsekvenserna av detta har blivit snabb avskogning och skogsförstöring. Detta projekt implementerar ett ramverk för deltagande skogsförvaltning som hjälper lokala användare och myndigheter att hantera ansvaret och fördelarna med skogen tillsammans. De får ekonomiska incitament från försäljning av koldioxidkrediter för att undvika avskogning.

Chile

Chile run of river

Chacayes Community Funds-projektet kretsar kring ett kraftverk beläget i Cachapoal Valley i Chile. Projektet lanserades 2011 och har spelat en viktig roll genom att möta landets växande efterfrågan på elektricitet, samt minska koldioxidutsläppen, vilket har bidragit till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling av lokalsamhällen. Till exempel har över 200 personer utbildats och 80 har fått arbete under de senaste två åren.

Brasilien

Teles Pires vattenkraftverk- projektaktivitet

Projektet består av implementeringen av Teles Pires vattenkraftverk, ett av de mest effektiva i Brasilien, som kan leverera energi till cirka 13,5 miljoner invånare. Totalt har också 44 socio-miljöprogram utvecklats kring det, inklusive miljöutbildning, skogsrestaurering och markvårdsprojekt. Dessutom har 12 program utvecklats, uteslutande för att skydda regionens ursprungsbefolkningar.

Brasilien

Santa Clara vindkraftverk

Projektet består av implementering och drift av sju nya vindkraftsanläggningar. Projektaktiviteten bidrar till värdlandets hållbara utveckling, genom att bidra till lokal miljömässig hållbarhet och till genereringen av arbetsplatser, samt främjar också tekniskt lärande och utveckling.

Honduras

Vindprojektet Cerro de Hula

Projektet kommer att vara den första vindkraftsparken som är sammankopplad med Honduras nationella sammankopplade system. Det bidrar till en hållbar utveckling av Honduras, minskar utsläppen av växthusgaser och importen av fossila bränslen. Genom lokala investeringar kommer det att förbättra territoriets ekonomi och skapa nya sysselsättningsmöjligheter. Att möta växande energibehov och leda övergången bort från produktion av fossila bränslen kommer att visa hur ren energiteknik är replikerbar.

Mexiko

Oaxaca vindprojektet

Kompensationen av utsläppen kommer i detta projekt från den rena elektriciteten som genereras i de mexikanska vindkraftsparkerna i Oaxaca. De producerar ren energi till cirka 700 000 mexikanska hem, vilket innebär en årlig utsläppsminskning på 670 000 ton CO2eq till atmosfären. Det kan anses motsvara den CO2-fixering som utförs av en skog med 33,5 miljoner träd. I Oaxaca har hittills mer än 500 000 euro investerats för att förbättra livskvaliteten för mer än 12 000 människor.

alt
Lavazza
alt
Klimatskydd
alt
Miljömässig hållbarhet
alt
Hållbarhet genom design
Ansvarsfull resursanvändning
Lavazza
Climate protection

Kaffe till ditt företag

Upptäck våra kaffeblandningar för baristan och dela en oförglömlig upplevelse med dina kunder.

Upptäck mer

Kundtjänst

Behöver du någon hjälp? Kolla i våra Vanliga frågor eller kontakta oss.

LUIGI LAVAZZA SPA

Via Bologna, 32, 10152, Turin, Italy