HÅLLBARA KVALITETSBLANDNINGAR

En exklusiv samling av hållbart odlat kaffe. Omsorgsfullt framtaget för att erbjuda dig en unik smakupplevelse från kaffets ursprungsländer. 

En ansvarstagande smakresa i varje kopp kaffe

La Reserva de ¡Tierra! är kaffeblandningar för professionellt bruk som tagits fram genom hållbarhetsprojekt i utsatta kafferegioner. I samarbete med Rainforest Alliance stöttar Lavazza kaffebönder i dessa regioner med strävan att förbättra produktionstekniker, miljöförhållanden samt levnadsstandard. Kaffebönorna som skördas genom dessa projekt är noga utvalda, blandade och sedan varsamt rostade, för att erbjuda dig en unik smakupplevelse från kaffets ursprungsländer.


¡Tierra! är namnet på de hållbarhetsprojekt som startades av Lavazza 2002, till förmån för tre samhällen med småskalig kaffeproduktion i Peru, Colombia och Honduras. ¡Tierra! har sedan dess utvecklats vidare och består idag av hållbarhetsprojekt i 17 länder på 3 kontinenter med totalt 24 projekt och över 97 000 förmånstagare som alla hanteras av Lavazzastiftelsen (direkt eller tillsammans med leverantörer, internationella organisationer och icke-statliga organisationer). 

LÄS MER OM LAVAZZAS HÅLLBARHETSARBETE
Noggrannhet in i minsta detalj

Lavazza har alltid köpt sitt kaffe direkt från odlare och lokala kaffehandlare utifrån särskilda urvalskriterier som utvecklats med hjälp av våra kaffeexperters tekniska stöd.


La Reserva de ¡Tierra!-bönorna väljs och rostas omsorgsfullt genom en kombination av luftkonvektionsmetod och traditionell trumrostmetod. Tack vare vår skonsamma rostning garanterar vi att arom och smak bevaras på bästa sätt. 

 

 

La Reserva de ¡Tierra!-sortimentet

La Reserva de ¡Tierra! erbjuder ett fullständigt utbud av smakprofiler och beredningsmetoder. Aromatiska, balanserade och intensiva kaffeblandningar finns som espresso, bryggkaffe och Blue-kapslar för en unik kaffeupplevelse varje gång. 

UPPTÄCK SORTIMENTET

 

 

 

 

 

Hantera klimatförändringar i Brasilien

LAMBARI, BRASILIEN

La Reserva de ¡Tierra! Brasile innehåller kaffe från Lambari, Minas Gerais. Här stöttar Lavazzastiftelsen mer än 35 småskaligt producerande kaffesamhällen med att implementera hållbara jordbruksmetoder för att öka kaffets kvalitet och hantera miljöförändringar. Stiftelsen bidrar även med hjälp så att producenterna blir konkurrenskraftiga på råvarumarknaden.

LÄS MER OM PRODUKTEN

 

 

 

Återställa kaffeplantage i Colombia

META, COLOMBIA

När det colombianska inbördeskriget upphörde började Lavazzastiftelsen stötta kaffeproducenter i Meta-regionen för återuppbyggnation av kaffeplantage. Stiftelsen bidrar till förbättrad kvalitet och produktivitet av skörden samt introducerar Rainforest Alliance normer för hållbart jordbruk.

LÄS MER OM PRODUKTEN

 

 

 

Öka välbefinnandet i Nicaragua

JINOTEGA, NICARAGUA

I Jinotega, Nicaragua, jobbar Lavazzastiftelsen med en treårsplan för utbildning och teknisk support för att förbättra kaffets kvalitet och välmåendet av 26 små kaffeproducenter och deras lokala samhällen. 

LÄS MER OM PRODUKTEN

 

 

 

Öka konkurrenskraften i Indien 

KARNATAKA, INDIEN

I Karnataka, Indien bidrar Lavazzastiftelsen till kaffeproduktionens konkurrenskraft genom direkt stöd till omkring 1 000 småskaliga kaffeodlare och deras familjer. Ett lokalt kooperativ för jordbrukarna (MAS) är utvecklat för att de ska kunna dela kunskap och stötta varandra. Stiftelsen bidrar även med stöd för att öka kvinnors deltagande i kooperativen.

LÄS MER OM PRODUKTEN

 

 

 

Odla hållbart i Mexiko

CHIAPAS, MEXIKO

I Chiapas, Mexico, är Lavazzastiftelsen närvarande för att öka konkurrenskraften hos 900 kaffeproducenter. Det görs genom utbildning i produktionsmetoder och praktisk kunskap efter skörd. Stiftelsen hjälper även till att rusta upp kaffeplantagen och anlägga ny jordbruksmark. 

LÄS MER OM PRODUKTEN

 

 

 

*Från 30% till 100% certifierat kaffe

La Reserva de ¡Tierra!-blandningarna är certifierade med Rainforest Alliance.


Rainforest Alliance syftar till att bevara och återskapa den biologiska mångfalden samt skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.

Besök www.rainforest-alliance.org för att lära dig mer om Rainforest Alliance.    

UTBILDNING SOM FRÄMJAR KVALITET

Varje dag håller Lavazzas utbildningscentrum kurser för yrkesverksamma för att ge en djupgående förståelse för råvaran och förädlingsprocessen samt främja en kaffekultur med fokus på kvalitet.