Back
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
ALT alt

Excellens med kompensation för koldioxidutsläpp

Vårt kaffe kan endast bli fulländat när vi tar hänsyn till dess koldioxidavtryck. Därför är våra kapslar koldioxidneutrala. Ren briljans från och med nu.

Excellens med kompensation för koldioxidutsläpp

De nya Lavazza-kapslarna är kompatibla med Nespresso* Original-maskiner och är våra första koldioxidneutrala aluminiumkapslar.

En äkta Lavazza espressoupplevelse i en förträfflig koldioxidneutral kapsel.

*Obs! Lavazza är inte anknutet till och stöds eller sponsras inte av Nespresso.

Lavazzas nya koldioxidneutrala kapslar

Vår väg mot koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen i hela Lavazzas värdekedja. 2020 började vi vår resa mot koldioxidneutralitet genom att kompensera för alla utsläpp från scope 1 och scope 2 från Lavazza Group. Detta är en del av vårt större åtagande för hållbarhet, som fått namnet Blend for Better. Det omfattar många projekt som följer FN:s globala mål för hållbar utveckling för 2030, inom fyra huvudsakliga områden: värna om miljön, skapa en god cirkel, öppna möjligheter och utbilda för förändring.

Upptäck mer

Vad innebär detta konkret?

Vår väg mot koldioxidneutralitet börjar med att minska utsläppen. Vi är medvetna om att utsläpp inte kan minskas på en gång. Lavazza kompenserar resterande utsläpp genom att upphandla koldioxidkompensationer. För upphandlingen av koldioxidkrediter väljer Lavazza särskilda projekt som verifierats och certifierats enligt internationellt erkända metoder och standarder (VCS, CCB och CDM). Utöver undvikande eller avskiljande av koldioxid medför projektet andra miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. Genom att stödja dessa projekt kan man förbättra livskvaliteten åt lokala samhällen på ett hållbart sätt samtidigt som man tacklar klimatförändringar och därmed bidrar till uppnåendet av FN:s mål om hållbar utveckling. Vi kompenserar våra årliga koldioxidutsläpp i förhållande till volymen sålda kapslar.


Produktens livscykel

Lavazzas koldioxidneutrala kapslar omfattar kompensation av de utsläpp som genereras genom produktens livscykel, från odlingen av kaffet fram till slutet av livscykeln, genom alla stadier av produktion, transport och bortskaffande.

alt
Kaffets leveranskedja
Förpackningar
Förpackningar
Produktion och leverans
Produktion och leverans
Distribution
Distribution
Användning
Användning
Slutet av livscykeln
Slutet av livscykeln
Kaffets leveranskedja
Kaffets leveranskedja
Produktion och leverans
alt
Distribution
alt
Användning
alt
alt
alt

Koldioxidneutralitet – vi är på väg

Lavazza är en av världens främsta aktörer inom jordbruks- och livsmedelsindustrin. Att producera kvalitetskaffe är därför endast en del av vårt uppdrag, för det skulle vara betydelselöst utan att överväga hur vi gör det.

Vårt åtagande är att göra vårt bästa för att använda hållbara resurser, säkerställa anständiga arbetsvillkor för kaffeodlarna och självfallet även minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja.

De italienska kaffeklassikerna med kompensation för koldioxidutsläpp

De excellenta Lavazza-blandningarna kommer i nya koldioxidneutrala aluminiumkapslar. Lavazza kompenserar för allt koldioxidutsläpp till följd av denna produkt.

Upptäck mer

Kundtjänst

Behöver du någon hjälp? Kolla i våra Vanliga frågor eller kontakta oss.

LUIGI LAVAZZA SPA

Via Bologna, 32, 10152, Turin, Italy